Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mladi SBBBiH Visoko u akciji čisćenja obale rijeke Fojnice

Sa željom da daju svoj doprinos u izgradnji zdrave i ekoloski čišće sredine,a ujedno da se odazovu na akciju proljetnog čišćenja, mladi SBBBiH Visoko su u nedjelju 4.4.2010. organizovali čišćenje desne obale rijeke Fojnice na području naselja Prijeko.

Po dolasku na pomenutu lokaciju zatekli su katastrofalno stanje sa velikim količinama raznog otpada i nekoliko manjih divljih deponija smeća, gdje su odmah pristupili njihovom otklanjanju. Nažalost ovakvo stanje je veoma često na obalama naših rijeka a i na mjestima popularnih izletišta koja su prepuna smeća i raznog otpada. Nesvjesnim ponašanjem, pravljenjem divljih deponija i odlaganjem smeća na mjesta koja nisu predviđena za to stvara se potencijalna opasnost širenja raznih zaraza.

Organizovanjem ove akcije čišćenja mladi SBBBiH Visoko pokazuju  da im je stalo do njihovog grada i pozivaju sve građane da se aktivnije uključe u slične akcije  jer uz veoma malo truda možemo sačuvati našu okolinu čistom i zdravom. Ovom prilikom mladi SBBBiH Visoko apeluju na javnost da povede više računa o čistoći naših rijeka i prirode. Došlo je vrijeme da se probudimo i što više aktivno uključimo u javni život, omasovljavanjem ovakvih akcija svako od nas može doprinjeti poboljšanju situacije u našem gradu.