Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

World Vision – Javni poziv


World  Vision  u  Bosni  i  Hercegovini,  ured  u  Zenici  i  općina Visoko
objavljuju   poziv  za  podnošenje  prijedloga  projekata  za  organizacije
civilnog  društva  na podrucju Općine Visoko koje su potpisale Memoradnum o
razumjevanju sa World Vision-om. Projekti će biti finansirani kroz Programa
razvojnog područja Lašva ADP odnosno projekat Razvoja civilnog društva i iz
budžeta općine Visoko.

Kompletna  dokumentacija  za  prijavu projekata može se dobiti na sljedećim
adresama:

World Vision BiH, ured u Zenici
Školska 10, Metalurg City Centar
72 000 Zenica

Kontakt  osoba:  Amra  Kurbegovic, Koordinatorica za razvoj zajednice, Tel.
+387 32 243 414, lokal 12, email: Amra_Kurbegovic@wvi.org

Opcina Visoko
ul.Alije Izetbegovica br.50
71300 Visoko

Kontakt   osoba:   Hasan   Šahinovic,   Služba  za  društvene  djelatnosti,
boracko-invalidsku zaštitu i raseljena lica, Tel. +387 32 732 500.

Rok  za  podnošenje  projekata je 12. april 2010, do 16:00 sati po lokalnom
vremenu.