Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji: Podjela sadnica iz rasadnika Zemljoradničke zadruge Visoko

Općina Visoko je u budžetu za 2010.g. planirala sredstva poticaja za poljoprivredu. Iz tih sredstava će se izvršiti stimulacija rada rasadnika Zemljoradničke zadruge Visoko. Za ova sredstva Zemljoradnička zadruga Visoko se obavezuje izvršiti podjelu 6000 komada sadnica, jedan paket ukupno sadrži 10 sadnica(šljiva,kruška,orah ili ostalo) po domaćinstvu.

Ukupno će biti podjeljeno 600 komada.

Podnošenje prijava vrši se još danas, 02.aprila na šalter sali Općine Visoko, uz kućnu listu  podnosioca zahtjeva.

Preuzimanje sadnica vršit će se 03. aprila 2010.g. od 08.00 do 15.00 sati u rasadniku Dobrinje i trajat će do podjele predviđene količine.

Preuzimanje sadnica će se vršiti uz predočenu ličnu kartu podnosioca zahtjeva, a  po spisku koji Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije dostavi Zemljoradničkoj zadruzi Visoko.