Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Akcija čišćenja “U susret proljeću” u subotu 10.aprila

Općina Visoko putem nadležne Općinske službe za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline organizuje tradicionalnu akciju čišćenja pod nazivom „ U susret proljeću“.

Akcijom čišćenja će biti obuhvaćene obale rijeka Bosne i Fojnice na dionici od Betonskog mosta do mosta u naselju Zbilje, izletišta Ravne i put Ravne – Visočica – Zbilje, lokacije oko školskih objekata i ostale lokacije na području grada i općine.

U cilju što masovnijeg odziva na ovu akciju, upućujemo Javnio poziv svim građanima Visokog, mjesnim zajednicama, školama, udruženjima građana, sportskim i javnim radnicima, mladima i svim drugima koji žele dati svoj doprinos, da se odazovu na akciju čišćenja  te da uzmu aktivno učešće i pomognu u uklanjanju velikog broja divljih deponija, čišćenja korita rijeka i svih drugih površina koje su ugrožene odlaganjem smeća i drugih vrsta otpada na ovim lokacijama.

Akcija će biti organizirana u subotu 10.aprila 2010.g. sa početkom u 10.00 sati.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u odsjeku za stambeno – komunalne poslove i zaštizu okoline Općine Visoko.

– Služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline –