Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Privatizacija: Šta se čeka u procesu veterinarskih i komunalnih preduzeća?

U odgovoru na dopis upućen  po Zaključku Općinskog vijeća Visoko iz Agencije za privatizaciju FBiH, navodi se da nema zakonskih prepreka za početak procesa privatizacije veterinarskih i komunalnih javnih preduzeća.

U Zaključku OV Visoko sa februarske sjednice , navodi se da  ovo zakonodavno tijelo Općine Visoko upućuje zahtjev Vladi FBiH da “obustavi proces privatizacije javnih preduzeća, s obzirom da nije tražena  saglasnost osnivača(Općine op.a) istih, kao i upit na osnovu čega i kako su donesene odluke o privatizaciji javnog sektora bez znanja i saglasnosti lokalne zajednice, te utvrđeni rokovi, posebno iz razloga jer još uvijek postoje nejasnoće u pogledu regulisanja vršenja javnih usluga, definisanja dobara u opštoj upotrebi, obavljanja primarne veterinarske zaštite i dr.“

U odgovoru iz Federalne agencije za privatizaciju navodi se da odluku o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju donosi Federalna Vlada. To se odnosi na  privatizaciju preduzeća iz oblasti elektroprivrede, prometa i veza, osim cestovnog prijevoza, vodoprivrede, eksploatacije ruda i šuma. javnog informisanja, igara na sreću, industrije naoružanja i vojne opreme, veterinarske djelatnosti i komunalne djelatnosti.

Također navodi se  da se navedena preduzeća mogu privatizovati   po posebnim propisima. U vezi sa navedenim odredbama do sada nisu doneseni  nikakvi posebni propisi, tako da se privatizacija istih provodi po važećim pozitivnim privatizacijskim propisima.

„Također ukazujemo na odredbe člana 3. Stav 4. Zakona o privatizaciji preduzeća po kojima se dio državnog kapitala ili ukupan državni kapital u preduzećima koja obavljaju djelatnost iz člana 3. Stav 1. ovog zakona može izuzeti iz privatizacije. Odredbama zakona propisano je da odluku o izuzimanju iz privatizacije vrijednosti državnog kapitala do 30 posto donosi Vlada FBiH,  a za iznos vrijednosti preko 30 posto kapitala odlučuje Parlament FBiH  prijedlog Vlade Federacije.

Napominjemo da su, u skladu sa navedenim propisima, nadležne kantonalne agencije za privatizaciju provele postupak privatizacije nekih veterinarskih stanica (Travnik, Fojnica, Busovača,Kakanj, Konjic, Jablanica, Stolac, Posušje) „ – navodi se u odgovoru iz Federalne Agencije za privatizaciju.