Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kantonalni zavod za javno zdravstvo: „ Uticaj postrojenja crne metalurgije na kvalitet površinskih i podzemnih voda“

Kontrola tehnološkog procesa i prečišćavanje otpadnih materija iz industrijskih postrojenja je najbolje rješenje za sprječavanje zagađenja vode – značajnog ekološkog  problema Zeničko – dobojskog kantona, zaključak je seminara na temu „ Uticaj postrojenja crne metalurgije na kvalitet površinskih i podzemnih voda“, održanog u prostorijama Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica , a povodom 22.03., Svjetskog dana voda. Trend kretanja zdravstvene ispravnosti vode za piće u ZE-DO kantonu govori o velikom opterećenju životne okoline otpadnim materijama, koje imaju štetne efekte na okoliš , poručuje Doc.dr. Smajil Durmišević, načelnik Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica.

 Ključni kriterij za rješavanje problema otpadih voda treba da se zasniva na primjeni raspoloživih tehnika u cilju sprječavanja  emisije opasnih materija, te na  njihovom tretmanu prije puštanja u vodotoke,  riječi su Prof. dr. Šefketa Goletića  Mašinskog fakulteta u Zenici.

 Dati su i konkretni prjedlozi  za rješavenje problema: uvođenje sistema recirkulacije, odnosno povrata voda uz poštivanje mjera dobrog upravljanja tehnološkim procesima.

Primjenom navedenih mjera prevencije i konačnog tretmana, emisija otpadnih materija bi bila smanjena u značajnoj mjeri u pogledu količina i kvaliteta u propisane granice.

Čiste vode za sve ljudske aktivnosti je sve manje, stoga apelujemo na sve pojedince, društvene zajednice da se prema vodi i vodnim objektima odnose u skladu s devizom-VODA ZA ŽIVOT-SVAKA JE KAP DRAGOCJENA.

Na ovaj Svjetski dan voda iz Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo pozivaju institucije i organe vlasti , civilno društvo, privatni sektor i sve zainteresovane da uvide da naša zajednička budućnost ovisi o tome kako upravljamo našim dragocjenim i ograničenim vodnim resursima.