Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Silajdžić i Alibegović u “političkom okršaju”

Sjednici Općinskog vijeća Visoko prisustvovao je i poslanik u Federalnom Parlamentu iz SBiH, Džemail Silajdžić. Silajdžić  je istupao  i uime Savjeta SBiH, kao poslanik, ali i kao građanin, pa  se tako dotakao kapitalnih ulaganja  i sredstva namjenjenih općinama koje čekaju na aplikacije i projekte, spočitavajući aktuelnoj vlasti  kako projekte ne šalje na vrijeme ili ih uopšte ne šalje. Silajdžić je ovako prokomentarisao ovogodišnji budžet.

„Ovaj budžet je kreiran tako da se u predizbornoj godini, disperzija sredstava napravi tako, da nju može kontrolisati načelnik općine, to je stav SBiH.“ – izjavio je Silajdžić. Iznošnjenje stava Silajdžića uime SBiH,  je pomalo neuobičajeno  s pozicije  federalnog zastupnika. Za očekivati je da taj stav iznese predsjednik kluba stranke. Načelnik Alibegović je ovako odgovorio:

„Evo ja sam dužan da repliciram, iako nije uobičajeno da premijeri, odnosno načelnici i ljudi iz izvršne vlasti, ulaze u politički okršaj prije glasanja. Rijetko ćete naći tako hrabre ljude, a  ja ću izgleda biti prisiljen da uđem u takav okršaj, po cijenu da izgubim potreban broj glasova za izglasavanje ovog budžeta“.

Rasprava je nastavljena pitanjima i odgovorima o planiranju i utrošku sredstava s budžeta.

„Nemam ja emociju kad su javna sredstva u pitanju Načelniče, tu sam tvrd k'o kamen. Morate znati da upuštanje u projekte kapitalnih ulaganja i trošenje sredstava podrazumijeva da imate dokumentaciju i nemojte davati nekome nadu da ćete mu završiti put za 10 hiljada ili rekonstruisati sa pet hiljada. Ovdje treba postaviti ciljeve, najznačajnije projekte  tako da ako je planirano za dvije godine, neka se završi za dvije godine. Nemojte da pravimo puteve deset godina“ – istakao je Silajdžić.

Načelnik općine, Munib Alibegović iskoristio je priliku da obavjesti javnost da se 15.marta ove godine nastavljaju radovi na izgradnji mosta na rijeci Fojnici u naselju Prijeko.

„Potpisan je ugovor o izdvajanju 723 000 KM što će biti dovoljno za završetak radova. Pristupne ceste će se finansirati iz Ministarstva prometa i komunikacija odnosno GSM licence  i već je odobreno 200 000 KM za ove radove“ – naglasio je Alibegović.

Alibegović je najavio ovogodišnje izdvajanje od oko 900 000 KM namjenjenih općini Visoko s federalnog nivoa, na osnovu priložene aplikacije. Obrazložio je i razloge zašto aplikacija prema kantonalnom Ministrstvu za vodoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu nije poslana na vrijeme, pa se ostalo bez mogućih sredstava. Razlog je što Općinsko vijeće nije  blagovremeno razmatralo i prihvatilo ovu aplikaciju, pa se zakasnilo na rok koji je istekao u mjesecu januaru. S obzirom da je kantonalni budžet tek u formi Nacrta, Alibegović se nada da  još nije kasno za podršku s kantona u projektu vodosnadbjevanja na području općine Visoko.

„Indikativno je  da samo vaša aplikacija nije stigla, što mi daje za pravo da mislim kako nešto na ovoj relaciji: kantonalno ministrstvo – načelnike nije uredu. I pored toga mislim da ovih  traženih 495 000 nema u budžetu“ – izjavio je Silajdžić.

Na Silajdžićevo pitanje utroška sredstava  od GSM licence Alibegović je odgovorio da sredstva postoje i čeka se njihova potrošnja na dio puta i most u Đindićima za šta je već završena projektna dokumentacija. Silajdžić se interesirao gdje su sredstva od GSM licence prikazana, na šta je od pomoćnice  načelnika za budžet, razvoj i finansije Edine Ferizović, dobio odgovor da se sredstva s viših nivoa vlasti ne prikazuju u budžetu, već se prebacuju na račune izvođača radova.

Iako je diskusija o ovogodišnjem budžetu općine Visoko bila duga nije uticala na planirani iznos od 10 095 000 KM koliko se ove godine namjerava prikupiti.