Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijećnici Amili Hodžić(SDP) prestaje mandat: Na njeno mjesto dolazi Dalibor Tomičić

Vijećnici Amili Hodžić  prestaje mandat o Općinskom vijeću Visoko, a  na njeno mjesto u Vijeće ulazi Dalibor Tomičić sljedeći kvalifikovani kandidat sa liste SDP BiH Viosko.

Odluka je donešena  zbog kršenja odredbi člana 5. Stav(1),a  u vezi sa članom 9. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH(Službene novine FBiH, broj 70/08).

Centralna izborna komisija BiH je u septembru prošle godine donijela odluku kojom je Amili Hodžić izrečena sankcija nepodobnosti za kandidiranje za bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca  izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja, odnosno od 10.septembra 2009.g.

Protiv ove Odluke Amila Hodžić je podnijela žalbu, koja je odbijena Rješenjem Suda BIH.  Na osnovu navedenog, imenovana je upisana u evidenciju lica sa zabranom kandidovanja za bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine nakon počinjenog prekršaja, tj. od 10.septembra 2009.g.

Kako se navodi u CIK-u, nezadovoljna strana ima pravo u roku od dva dana od dana prijema ove Odluke podnijeti žalbu Apelacionom odjelu Suda BiH preko CIK-a.