Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

BPS i ASDA Visoko: Kamo vodi načelnikova samovolja?

 

Zajedničko saopštenje za javnost OO BPS- Sefer halilović i OO ASDA Visoko
Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih puteva u Visokom, već šestu godinu prerasta u pravosudne postupke iz samo jednog razloga: Načelnik općine u Visokom uzima sebi za pravo da prilagođava zakonsku porceduru svome viđenju stvari. U tome mu svesrdno pomažu uposlenici u Općini koji bi MORALI da štite zakon i poreske novce. Prije svega mislim na Općinskog pravobranioca i Sekretara Općinskog vijeća Visoko koji po struci, jesu pravnici i čija je prvenstvena odgovornost da insistiraju na zakonitosti u svim odlukama i dokumentima općinske izvršne i zakonodavne Vlasti.
I pored činjenice da Ured za razmatranje žalbi BiH svake godine osporava Načelnikove svojevoljne raspodjele LOT-ova za zimsko održavanje puteva, on se svaki puta i iznova upušta u još veće samovoljne poduhvate.
Vrhunac njegove samovolje ogleda se u činjenici da svojom Odlukom od 03.02.2010.godine, broj 01/2-02-84/2010. PONIŠTAVA postupak javne nabavke – njegova Komisija diskvalifikuje i JKP “Visočica” koje radi na poslovima zimskog održavanja gradskih ulica.
Da podsjetimo, Općina je javnu nabavku raspisala na osnovu člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl.glasnik BiH”, broj 49/04).
Svojom Odlukom, Načelnik posao zimskog održavanja lokalnih i nekategoriziranih puteva ustupa JKP “Gradska Groblja” Visoko na osnovu kantonalnog Zakona o komunalnim djelatnostima (“Sl. novine ZE-DO kantona”, broj 17/08), zanemarujući pri tome da svojevoljno tumačenje zakona i dovođenje u zabludu javnosti i Općinskog vijeća ima težinu krivičnog djela.
Da je Načelnik odlučan u svojoj nakani, da poreskim novcima raspolaže svojevoljno, stiže nam još jedan dokaz: Program komunalnih djelatnosti za 2010. godinu, koji će se naći pred vjećnicima na 16. sjednici Općinskog vijeća Visoko što je zakazana za 06.mart 2010.godine.
Pozivajući se na kantonalni Zakon o komunalnim djelatnostima, koji smo već spomenuli, Načelnik imputira predsjedavajućem Općinskog vijeća Visoko prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2010.godinu u kojem se ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA svrstava pod:
“II Održavanje javnih zelenih površina i lokalnih saobraćajniva      500.000 KM”,
u sredstva namjenjena JKP “Gradska Groblja” Visoko:
“1.  Održavanje javnih zelenih površina
1.1. Održavanje javnih zelenih površina                             280.000 KM
1.2. Isticanje natpisa i obilježja povodom praznika               15.000 KM
2. Zimsko održavanje lokalnih puteva                                   85.000 KM”
Ovim prijedlogom se svjesno zanemaruje više zakonskih rješenja viših nivoa vlasti:
– Klasifikacija djelatnosti BiH, (¨Službenom glasniku BiH¨ br. 84/2006),
– Zakon o javnim nabavkama BiH, (“Službenom glasniku BiH¨ br. 49/2004),
– Zakon o privrednim društvima FBiH,(“Sl.novine FBiH”, brojevi. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03 i 68/05),
– Zakon o cestama FBiH (¨Službeni glasnik FBiH¨, br. 6/02), a u istom se kaže (Član 17.),
– Zakona o komunalnim djelatnosima ZDK (“Službene novine ZDK”, broj: 17/08), na koji se i sam poziva u prijedlogu Programa komunalnih djelatnosti za 2010.godinu.
Krenimo redom:
1. Klasifikacija djelatnosti BiH (¨Službenom glasniku BiH¨ br. 84/2006):
¨Uklanjanje leda i snijega na autocestama, aerodromskim pistama, uključujući i posipanje soli i pijeska¨ po klasifikaciji djelatnosi svrstava se u ¨Sanitarne i druge djelatnosti¨ – šifra djelatnosti 90. 030.”
JKP “Gradska Groblja” Visoko regisrovana su za djelatnosti: 01.120/ 01.410/ 20.101/ 20.400/ 20.510/ 26.700/ 45.110/ 45.212/ 45.230/ 51.531/ 51.532/ 51.700/ 52.485/ 52.487/ 60.240/ 63.210/     74.200/ 74.00/ 92.530/ 92610/ 92.720/ i 93.040.
2. Zakon o javnim nabavkama BiH
-raspon djelatnosti koje tretira Zakon o Javnim nabavkama BiH.
Pod tačkom 16.
¨Kanalizacione i usluge odlaganja otpada, sanitarne i slične usluge¨
3. Zakon o privrednim društvima FBiH
Član 8. – “Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar….”
4. Zakon o cestama FBiH
Način dokazivanja sposobnosti ponuđača:
1. Da bi dokazao svoju pravnu sposobnost ponuđač treba biti registriran za obavljanje poslova redovnog održavanja i zaštite javnih cesta   kao osnovnom djelatnošću u skladu s odredbama Zakona o cestama F BiH (“Sl. novine F BiH”, br. 6/02)”.
5. Zakona o komunalnim djelatnosima ZDK (“Službene novine ZDK”, broj: 17/08)
Član 8.
1. Komunalnu djelatnost može obavljati strano i domaće pravno i fizičko lice.
2. Značenje pojmova iz stava (1) ovog člana:
a) Pravno lice
1. javno preduzeće
2. domaće i strano privredno društvo
3. udruženje građana
4. vjerske zajednice
b)Fizičko lice
1. obrtnik (domaći i strani)
Član 9.
2.Ukoliko javno komunalno preduzeće ne posjeduje odgovarajuće tehnološke i ekonomske uslove za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti, odnosno dijela pojedinih djelatnosti, obavljanje tih poslova može se povjeriti drugom pravnom licu.
3.Izbor dugog pravnog lica za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje se finansiraju iz budžeta vrši se na osnovu provođenja procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 70/06).
Član 10:
b) da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa propisima koji će usvojiti Općinsko vijeće;
JKP “Gradska Groblja” Visoko
“… Opštinskom Odlukom su utvrđene osnovne i sporedne djelatnosti Komunalne radne organzacije, i to:
– kao osnovne:       – sahranjivanje umrlih,…
– održavanje groblja,…
– postavljanje nadgrobnih spomenika i …,
– kao sporedne:    – uređenje i održavanje parkova, zelenih površina i rekreacionih površina,
– uređenje i održavanje javih zelenih površina,
– prodaja pogrebne opreme i cvijeća,
te ostale, kao što su dimnjačarska djelatnost, strvoderske službe, itd”. ( Izvještaj o radu JKP “Gradska Groblja”Visoko, aprilu 2009. godine).
Toliko o zakonskoj osnovanosti Programa komunalnih djelatnosti za 2010.godinu, koji će se naći pred vijećnicima Općinskog vijeća Visoko na 16. sjednici, koja je zakazana za 06.mart.
Iz iste se može isčitavati odnos Osnivača prema svojim preduzećima ali i građanima.
Za JKP “Visočica”, na ime:
“I Oržavanja javnih saobraćajnih površina   300.000 KM
1.1. Mašinsko i ručno čišćenje grada                        145.685,47 KM
1.2. Pranje gradskih ulica                                          61.264,53 KM
1.2. Održavanje slivnika                                              8.000     KM
1.3. Zimsko održavanje gradskih ulica
i trotoara sa završnim pranjem                             85.050   KM”.
Logično je pitanje: Kako da JKP “Visočica” nije kvalifikovana za zimsko održavanje lokalnih puteva, a sa istom je aktuelan ovogodišnji aranžman na gradskim ulicama, te se istom preduzeću Programom povjerava posao i za 2010.godinu.
Ako vijećnici Općinskog vijeća Visoko podrže ovaj Program komunalnih djelatnosti za 2010. godinu, a nije isključeno da hoće, dolazi se do apsurdne poziciji: Općina se pojavljuje kao osnivač dva identična preduzeća, bez ikakve potrebe ili smisla.
Naravno, u Visokom ima sve smisao i cilj.
Bez namjere da favorizujemo bilo koga od privrednih subjekata, niti da klevećemo Načelnika, jednostavno, insistiramo da Odluke Općinskog vijeća Visoko moraju biti zasnovane na pozitivnim zakonskim rješenjima u cilju zaštite Budžetskih sredstava.
Predsjednik OO BPS – SH
Senad Trako
Predsjednik OO A-sda
Arif Hasić

Zajedničko saopštenje za javnost OO BPS- Sefer Halilović i  OO ASDA Visoko

Zimsko održavanje lokalnih i nekategoriziranih puteva u Visokom, već šestu godinu prerasta u pravosudne postupke iz samo jednog razloga: Načelnik općine u Visokom uzima sebi za pravo da prilagođava zakonsku porceduru svome viđenju stvari. U tome mu svesrdno pomažu uposlenici u Općini koji bi MORALI da štite zakon i poreske novce. Prije svega mislim na Općinskog pravobranioca i Sekretara Općinskog vijeća Visoko koji po struci, jesu pravnici i čija je prvenstvena odgovornost da insistiraju na zakonitosti u svim odlukama i dokumentima općinske izvršne i zakonodavne Vlasti. I pored činjenice da Ured za razmatranje žalbi BiH svake godine osporava Načelnikove svojevoljne raspodjele LOT-ova za zimsko održavanje puteva, on se svaki puta i iznova upušta u još veće samovoljne poduhvate.Vrhunac njegove samovolje ogleda se u činjenici da svojom Odlukom od 03.02.2010.godine, broj 01/2-02-84/2010. PONIŠTAVA postupak javne nabavke – njegova Komisija diskvalifikuje i JKP “Visočica” koje radi na poslovima zimskog održavanja gradskih ulica.

Da podsjetimo, Općina je javnu nabavku raspisala na osnovu člana 38. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl.glasnik BiH”, broj 49/04).Svojom Odlukom, Načelnik posao zimskog održavanja lokalnih i nekategoriziranih puteva ustupa JKP “Gradska Groblja” Visoko na osnovu kantonalnog Zakona o komunalnim djelatnostima (“Sl. novine ZE-DO kantona”, broj 17/08), zanemarujući pri tome da svojevoljno tumačenje zakona i dovođenje u zabludu javnosti i Općinskog vijeća ima težinu krivičnog djela. 

Da je Načelnik odlučan u svojoj nakani, da poreskim novcima raspolaže svojevoljno, stiže nam još jedan dokaz: Program komunalnih djelatnosti za 2010. godinu, koji će se naći pred vjećnicima na 16. sjednici Općinskog vijeća Visoko što je zakazana za 06.mart 2010.godine. Pozivajući se na kantonalni Zakon o komunalnim djelatnostima, koji smo već spomenuli, Načelnik imputira predsjedavajućem Općinskog vijeća Visoko prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2010.godinu u kojem se ZIMSKO ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA svrstava pod:

“II Održavanje javnih zelenih površina i lokalnih saobraćajniva      500.000 KM”,       

u sredstva namjenjena JKP “Gradska Groblja” Visoko:

“1.  Održavanje javnih zelenih površina  

1.1. Održavanje javnih zelenih površina                                280.000 KM 

 1.2. Isticanje natpisa i obilježja povodom praznika               15.000 KM
 2. Zimsko održavanje lokalnih puteva                                   85.000 KM”
Ovim prijedlogom se svjesno zanemaruje više zakonskih rješenja viših nivoa vlasti:- Klasifikacija djelatnosti BiH, (¨Službenom glasniku BiH¨ br. 84/2006),- Zakon o javnim nabavkama BiH, (“Službenom glasniku BiH¨ br. 49/2004),- Zakon o privrednim društvima FBiH,(“Sl.novine FBiH”, brojevi. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03 i 68/05),- Zakon o cestama FBiH (¨Službeni glasnik FBiH¨, br. 6/02), a u istom se kaže (Član 17.),- Zakona o komunalnim djelatnosima ZDK (“Službene novine ZDK”, broj: 17/08), na koji se i sam poziva u prijedlogu Programa komunalnih djelatnosti za 2010.godinu.
Krenimo redom:

1. Klasifikacija djelatnosti BiH (¨Službenom glasniku BiH¨ br. 84/2006):   ¨Uklanjanje leda i snijega na autocestama, aerodromskim pistama, uključujući i posipanje soli i pijeska¨ po klasifikaciji djelatnosi svrstava se u ¨Sanitarne i druge djelatnosti¨ – šifra djelatnosti 90. 030.”  

JKP “Gradska Groblja” Visoko regisrovana su za djelatnosti: 01.120/ 01.410/ 20.101/ 20.400/ 20.510/ 26.700/ 45.110/ 45.212/ 45.230/ 51.531/ 51.532/ 51.700/ 52.485/ 52.487/ 60.240/ 63.210/     74.200/ 74.00/ 92.530/ 92610/ 92.720/ i 93.040.
2. Zakon o javnim nabavkama BiH   -raspon djelatnosti koje tretira Zakon o Javnim nabavkama BiH.    Pod tačkom 16.   ¨Kanalizacione i usluge odlaganja otpada, sanitarne i slične usluge¨
3. Zakon o privrednim društvima FBiH    Član 8. – “Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar….”

4. Zakon o cestama FBiH  

 Način dokazivanja sposobnosti ponuđača:    

1. Da bi dokazao svoju pravnu sposobnost ponuđač treba biti registriran za obavljanje poslova redovnog održavanja i zaštite javnih cesta   kao osnovnom djelatnošću u skladu s odredbama Zakona o cestama F BiH (“Sl. novine F BiH”, br. 6/02)”.

5. Zakona o komunalnim djelatnosima ZDK (“Službene novine ZDK”, broj: 17/08)    Član 8.          

 1. Komunalnu djelatnost može obavljati strano i domaće pravno i fizičko lice.          

 2. Značenje pojmova iz stava (1) ovog člana:
a) Pravno lice          

 1. javno preduzeće            

2. domaće i strano privredno društvo            

3. udruženje građana            

4. vjerske zajednice

b)Fizičko lice            

1. obrtnik (domaći i strani)
Član 9.            

2.Ukoliko javno komunalno preduzeće ne posjeduje odgovarajuće tehnološke i ekonomske uslove za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti, odnosno dijela pojedinih djelatnosti, obavljanje tih poslova može se povjeriti drugom pravnom licu.            

3.Izbor dugog pravnog lica za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti koje se finansiraju iz budžeta vrši se na osnovu provođenja procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 70/06).  

  Član 10:           

  b) da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva rada za obavljanje komunalnih djelatnosti u skladu sa propisima koji će usvojiti Općinsko vijeće;

JKP “Gradska Groblja” Visoko        

  “… Opštinskom Odlukom su utvrđene osnovne i sporedne djelatnosti Komunalne radne organzacije, i to:                

– kao osnovne:    

 – sahranjivanje umrlih,…                                        

  – održavanje groblja,…                                          

– postavljanje nadgrobnih spomenika i …,        

 – kao sporedne:    

– uređenje i održavanje parkova, zelenih površina i rekreacionih površina,                                            

– uređenje i održavanje javih zelenih površina,                  

                         – prodaja pogrebne opreme i cvijeća,            

 te ostale, kao što su dimnjačarska djelatnost, strvoderske službe, itd”. ( Izvještaj o radu JKP “Gradska Groblja”Visoko, aprilu 2009. godine).

Toliko o zakonskoj osnovanosti Programa komunalnih djelatnosti za 2010.godinu, koji će se naći pred vijećnicima Općinskog vijeća Visoko na 16. sjednici, koja je zakazana za 06.mart.

Iz iste se može isčitavati odnos Osnivača prema svojim preduzećima ali i građanima.

Za JKP “Visočica”, na ime:

“I Oržavanja javnih saobraćajnih površina   300.000     KM
1.1. Mašinsko i ručno čišćenje grada           145.685,47 KM

1.2. Pranje gradskih ulica                              61.264,53 KM

1.2. Održavanje slivnika                                  8.000     KM

1.3. Zimsko održavanje gradskih ulica      

i trotoara sa završnim pranjem                       85.050   KM”.

Logično je pitanje: Kako da JKP “Visočica” nije kvalifikovana za zimsko održavanje lokalnih puteva, a sa istom je aktuelan ovogodišnji aranžman na gradskim ulicama, te se istom preduzeću Programom povjerava posao i za 2010.godinu.
Ako vijećnici Općinskog vijeća Visoko podrže ovaj Program komunalnih djelatnosti za 2010. godinu, a nije isključeno da hoće, dolazi se do apsurdne poziciji: Općina se pojavljuje kao osnivač dva identična preduzeća, bez ikakve potrebe ili smisla. Naravno, u Visokom ima sve smisao i cilj.
Bez namjere da favorizujemo bilo koga od privrednih subjekata, niti da klevećemo Načelnika, jednostavno, insistiramo da Odluke Općinskog vijeća Visoko moraju biti zasnovane na pozitivnim zakonskim rješenjima u cilju zaštite Budžetskih sredstava.

Predsjednik OO BPS – Sefer Halilović                                                                                                          Predsjednik  OO A – SDA

 Senad Trako                                                                                                                                                         Arif Hasić