Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Sve za građane: Formiran Savjetodavni odbor Centra za pružanje usluga građanima

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između projekta upravne  odgovornosti za BiH i Općine Visoko, počela je implementacija Projekta uz podršku donatora Američke agencije za međunarodni razvoj, Švedske agencije za razvoj i saradnju i Ambasade Kraljevine Holandije u BiH.

Ovaj je projekat u Općini Visoko zaživio 09.aprila 2009.g. kada je otvoren Centar za pružanje usluga građanima.

Osnovna svrha projekta je stvaranje djelotvornije i odgovornije lokalne uprave koja može odgovoriti na zahtjeve građana, a  sve s ciljem povećanja odgovornosti općinske administracije i postizanja općeg zadovoljstva korisnika usluga. Kako bi se ovaj cilj ispunio formiran je Savjetodavni odbor u koji su ušli predstavnici iz nevladinih organizacija, javnih institucija i preduzeća, privatnih poduzetnika, studenata, medija. Članovi ovog odbora su: Sabit Efendira, Jasmina Drugović,  Predrag Mitrović, Muradif Alijagić, Adi Šahinović, Meliha Aliomerović, a za predsjednicu savjetodavnog odbora imenovana je Dinka Omanović.

„Naša uloga je  da savjetujemo Menadžera centra za pružanje usluga građanima (Arnesa Salčinovi op.a) u provođenju funkcija i procedura u centru, kao i da savjetujemo lokalnu upravu, uključujući i načelnika općine, o promjenama  koje je poželjno  donijeti u vezi centra,  a na osnovu prigovora i žalbi građana. „ – ističe za Radio Q Dinka Omanović i dodaje da su već upućena sugestije i prijedlozi  načelniku Munibu Alibegoviću da se kod izdavanja određene dokumentacije u roku jednog dana, ova procedura ubrza , s rokom „odmah, na  licu mjesta“.

U praksi koja se primjenjuje u posljednjoj godini dana, evidentno je ubrzanje skoro svih procedura izdavanja dozvola i uvjerenja, ali i građani znaju da to može još bolje. Prema planovima Centra za pružanje usluga građanima do kraja ove godine bit će unijeto minimalno 80 posto ličnih podataka u matične knjige evidencije elektronskim putem – digitalizacijom. Također radi se i na digitalizaciji katastarskih planova što je proces koji će trajati nešto duže, te će se između ostalog raditi  na „spuštanju“ podataka – službene evidencije iz pojedinih službi na šaltere Centra, sve s ciljem poboljšavanja kvaliteta usluga i brzine u izdavanju potrebne dokumentacije.

Neophodno je i uvođenje  internet priključka  u Centru, kao obezbjeđenje brze i kvalitetne komunikacije, te stalno anketiranje  građana po pitanju zadovoljstva uslugama Općine, pri čemu će značajnu ulogu imati i već pomenuti Savjetodavni Odbor putem razmjene mišljenja i prikupljanja podataka.