Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK: MEĐU NARKOOVISNICIMA NAJVIŠE NEZAPOLENIH, A IMA I PENZIONERA I STUDENATA

Prema podacima koje je Vladi Zeničko-dobojskog kantona dostavila Radna grupa za izradu informacije preventivnog djelovanja na suzbijanju zloupotrebe narkotika na području ZDK-a, u ovom kantonu registrirano je 506 ovisnika. „Trenutno su registrirana 472 pacijenta na dobrovoljnom tretmanu liječenja, od čega je 425 muškarca i 47 žena. Na metadonskom svakodnevnom tretmanu su 182 pacijenta“, navodi se u ovoj informaciji. Nezaposleno je 326 ili 68 posto registriranih ovisnika. Stalno zaposlenje imaju 23 ovisnika, a među osobama koje su na evidenciji Javne ustanove Zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti ZDK-a nalazi se i osam penzionera, tri studenta, šest ratnih vojnih invalida itd. Najviše registriranih ovisnika u ZDK-u- 345 ima na području općine Zenica, 42  u Tešnju, a 32 u  Visokom. U istoj informaciji koju je usvojila i kantonalna vlada, stoji,  da su službenici MUPZDK-a u 2009. za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet  droga sačinili 138 izvještaja protiv 148 počinilaca. Od tog broja, za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga otpadaju 52 počinioca. Za ova krivična djela u prošloj godini  prijavljeno je i pet maloljetnih osoba.