Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Porodice šehida i poginulih boraca: Povući iz procedure izmjene boračkih zakona

Upravni odbor Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BiH zahtijeva povlačenje iz parlamentarne procedure Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i članova njihovih porodica. U zahtjevu se navodi da je Vlada Federacije BiH uputila, u decembru 2009., u parlamentarnu proceduru nacrte Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o posebnim pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja. “Predloženim izmjenama i dopunama se za određene korisnike prava uvodi prihodovni cenzus kao uvjet za daljnje korištenje tih prava. lako smo dosad, u više navrata, ukazivali na socijalni krah u slučaju usvajanja istih, dostavljali vam zaključke kojima upozoravamo i izražavamo neslaganje, ovim putem upozoravamo posebno na to da nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i članova njihovih porodica nisu prošli propisanu parlamentarnu proceduru u smislu prednacrta, javne rasprave i nacrta što ukazuje na nedemokratski postupak i nametanje volje, moći i autoriteta države”, navodi se.

Naime, navodi se u saopćenju, “nacrti navedenih zakona doneseni su suprotno procedurama propisanim Ustavom FBiH, Zakonom o Vladi Federacije BiH i Poslovnikom o radu Predstavničkog doma Federacije BiH (članovi od 36. – 39.) i posebno upozoravamo na isto kao i na očitu zloupotrebu vlasti”. “Sam sadržaj predloženih zakona kojima se tretiraju osnovna ljudska prava i slobode zagarantovana Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda i njenih protokola, kao i Aneksom I uz Ustava BiH, ukazuje da predmet zakonskog uređivanja ni u kom slučaju ne bi mogao biti proveden u skraćenoj-hitnoj proceduri donošenja zakona. Podsjećamo na preambulu Ustava BiH i Aneks 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH u kojem je predviđeno da se Ustav BiH donosi, uz ostalo, radi poštivanja ljudskog diginiteta, slobode i jednakosti te da demokratske strukture vlasti i pravični postupci najbolje stvaraju mirne odnose unutar pluralističkog društva. Konsekvento tome podsjećamo da su u postupku donošenja navedenih zakona uz ostala, povrijeđena prava na imovinu 11/2 (k) Ustava BiH i člana I Protokola br. 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i sloboda”, navodi se. Podsjeća se da se predlaganjem navedenih zakona krši i ustavno načelo zabrane diskriminacije (čl. 11/4 Ustava BiH) i Protokol br. 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. “Sadržinski, navedeni zakoni nemaju uporište u ostalim odredbama navedene Konvencije posebno u odredbama čl. 8-11. (stav 2.) i čl. 2 Protokola br. 4 (čl. 17 i čl. 18). Konstatacije radi, podsjećamo da je u Kratkom vodiču kroz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima (Savjet Evrope) strana (61. i 62.) rečeno da se ograničenje ljudskih prava i sloboda može smatrati “potrebnim u demokratskom društvu” isključivo radi postizanja nekog od legitimnih ciljeva kao što su očuvanje javnog reda i mira, zaštita zdravlja i slično – a što je suprotno efektima koje će navedeni zakoni očigledno proizvesti”, navodi se. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca BiH u zahtjevu ističe da se shodno svemu iznesenom, kao jedini zaključak nameće “potreba da se predloženi nacrti zakona odmah povuku iz procedure kao nedemokratski i diskriminirajući”. “Podsjećamo da zakon treba jasno da označava granice svakog diskrecionog prava datog nadležnim organima i način njegovog vršenja, da bi se osiguralo dosljedno poštivanje Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i onemogući samovoljno miješanje državnih organa u ljudska prava. Istovremeno ukazujemo i na netransparentnu proceduru donošenja ovako važnih zakonskih akata kao i na zloupotrebu ovlaštenja izvršne vlasti”, ističe se. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca BiH smatra donošenje tih zakona nepotrebnim i “mislimo da način njihovog predlaganja ukazuje na niz propusta i kršenja ustavne i zakonske regulative”. “Predlagač spornih zakona u potpunosti je prekršio pravila metodologije zakonodavne djelatnosti, a prije svega, obavezu da u obrazloženju istih jasno označi ciljeve njegovog donošenja. Pozivajući se na obavezu iz stand-by aranžmana kao razlog donošenja spornih zakona, Vlada FBiH, kao predlagač direktno je suprotstavila odredbe sporazuma o stand-by aranžmanu Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Ustavu BiH, Aneksu I uz Ustav BiH, praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i brojnim odlukama Ustavnog suda BiH zasnovanih na jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava naročito odlukama kojima se štite imovinska prava građana”, ističe se. Ukoliko ovaj zahtjev ne bude u cijelosti ispoštovan, iskoristit ćemo, navode iz Organizacije porodica šehida i poginulih boraca BiH, sve ustavne mogućnosti da zaštitimo ljudska prava i slobode garantovane Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. “Upozoravamo vas na mogućnost masovnih tužbi nadležnim sudovima za zaštitu navedenih prava kao i naknadu materijalne i nematerijalne štete prouzrokovane štetnim zakonima kao i naknadu nematerijalne štete prouzorokovane ratnim djejstvima. Nadamo se da ćete pažljivo analizirati ovaj zahtjev, u cijelosti ga usvojiti, te nas pismeno obavijestiti o rezultatima vašeg razmatranja”, ističe se u zahtjevu. Organizacija porodica šehida i poginulih boraca BiH zahtjev istog sadržaja uputila je Vladi FBiH, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Uredu za zakonodavstvo, te federalnim ministarstvima pravde i finansija. (Fena) 

Posted in BiH