Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Iz udruženja privrednika traže niže komunalne takse, inspekciju rada na crno i veću podršku aktuelene vlasti – Sastanak privrednika 10.februara u 15.00

Udruženje samostalnih privrednika općine Visoko uputilo je načelniku općine Visoko Munibu Alibegoviću, Službi za privredu, razvoj, budžet i finansije i Općinskom vijeću i predsjedavajućem, sljedeće Zahtjeve – inicijative:

1.Inicijativa za stavljanje van snage Odluke o komunalnim taksama donesene na sjednici OV 31.01.2009.g. i da se za 2010.g. primjenjuje ranija Odluka. Uporedo pripremiti novi Nacrt ove odluke.

2. Zakonski urediti rad na pijaci Sebilj – u protivnom zabraniti rad na crno

3. Riješiti adekvatno korištenje parking prostora na pijaci Sebilj

4.Poduzeti aktivnosti u segmentu poticaja za male privredne subjekte.

Ovim putem pozivamo sve privredne subjekte bez obzira da li su članovi udruženja da dodju na sastanak Udruženja samostalnih privrednika općine Visoko. Sastanak će se održati u srijedu 10.februara u prostorijama udruženja, Zanatski centar I Sebilj sa početkom u 15.00 sati