Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Vijećnici SDA Visoko odrekli se svojih januarskih paušala u korist liječenja oboljele Emine Smajić

Svih jedanaest vijećnika SDA u Općinskom vijeću Visoko uplatilo je svoje januarske paušale na račun za pomoć 12- godišnjoj teško oboljeloj Emini Smajić iz Grajana. Rezultat je to inicijative koju je Vijeću predložila vijećnica Dinka Omanović uime kluba vijećnika SDA. Ona je tražila da se vijeće izjasni o njenoj inicijativi da svi vijećnici januarski paušal daju u korist liječenja oboljele djevojčice.
Nakon izlaganja, Omanovićeva je tražila izjašnjavanje vijećnika o inicijativi čemu su se usprotivili sekretar OV Zekija Omerbegović uz obrazloženje da se takvo što ne može tražiti od vijećnika, jer se radi o njihovoj naknadi za rad. Čuli su se i komentari kako vijećnički paušali nisu jedine naknade koju vijećnici primaju, jer su svi zaposleni. Podršku je dao i načelnik općine Munib Alibegović koji je predložio da se inicijativa izmjeni, te da se ostavi na volju svakom pojedinom vijećniku da odluči hoće li i u kojem iznosu dati svoj novčani prilog.
Koliko se vijećnika osim onih iz reda SDA odlučilo podržati ovu inicijativu, nije nam poznato, ali su vijećnici SDA odričući se svoje mjesečne naknade za rad dali ukupno 1100 KM za liječenje Emine Smajić.
Na raspravu i konačan ishod inicijative, reagovao je veći broj vijećnika od kojih su neki podržali ovaj prijedlog, dok su se drugi protivili.Čuli su se i komentari kako nije uredu tražiti podršku vijećnika na ovakav način u specifičnom slučaju, dok su se drugi složili da su ovakve akcije i inicijative pravi potez da sa građanima pokaže kako se može humano djelovati i sa ovih pozicija.
Na sreću liječenje oboljele Emine Smajić ne zavisi od mišljenja većine vijećnika i pojedinih predstavnika lokalne vlasti. Kako saznajemo većina potrebnih sredstava za njenu operaciju je prikupljeno i ona već početkom ove sedmice putuje u Italiju.

Svih jedanaest vijećnika SDA u Općinskom vijeću Visoko uplatilo je svoje januarske paušale na račun za pomoć 12- godišnjoj teško oboljeloj Emini Smajić iz Grajana. Rezultat je to inicijative koju je Vijeću predložila vijećnica Dinka Omanović uime kluba vijećnika SDA. Ona je tražila da se vijeće izjasni o njenoj inicijativi da svi vijećnici januarski paušal daju u korist liječenja oboljele djevojčice. Nakon izlaganja, Omanovićeva je tražila izjašnjavanje vijećnika o inicijativi čemu su se usprotivili sekretar OV Zekija Omerbegović uz obrazloženje da se takvo što ne može tražiti od vijećnika, jer se radi o njihovoj naknadi za rad. Čuli su se i komentari kako vijećnički paušali nisu jedine naknade koju vijećnici primaju, jer su svi zaposleni. Podršku je dao i načelnik općine Munib Alibegović koji je predložio da se inicijativa izmjeni, te da se ostavi na volju svakom pojedinom vijećniku da odluči hoće li i u kojem iznosu dati svoj novčani prilog. Koliko se vijećnika osim onih iz reda SDA odlučilo podržati ovu inicijativu, nije nam poznato, ali su vijećnici SDA odričući se svoje mjesečne naknade za rad dali ukupno 1100 KM za liječenje Emine Smajić. Na raspravu i konačan ishod inicijative, reagovao je veći broj vijećnika od kojih su neki podržali ovaj prijedlog, dok su se drugi protivili. Čuli su se i komentari kako nije uredu tražiti podršku vijećnika na ovakav način u specifičnom slučaju, dok su se drugi složili da su ovakve akcije i inicijative pravi potez da sa građanima pokaže kako se može humano djelovati i sa ovih pozicija. Na sreću liječenje oboljele Emine Smajić ne zavisi od mišljenja većine vijećnika i pojedinih predstavnika lokalne vlasti. Kako saznajemo većina potrebnihnovčanih  sredstava za njenu operaciju je prikupljeno i ona već početkom ove sedmice putuje u Italiju.