Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Otvorena “pandorina” kutija: Propala privatizacija DP Sebilj Visoko

Razmatrajući izvještaj o privatizaciji preduzeća na području općine Visoko, a  koja su u nadležnosti kantonalne Agencije za privatizaciju  ZDK, vijećnici i predstavnici Agencije dotaknuli su se više različitih tema, a spomenuta su skoro sva preduzeća pred kojima se još uvijek nalazi proces privatizacije.

Ono što je većini vijećnika, ali i javnosti bilo nepoznato jeste činjenica da je privatizacija preduzeća Sebilj Visoko propala što je otvorilo “pandorinu” kutiju problema u kojoj su ujedinjene pojedine općinske službe, privrednici te korisnici usluga ovog preduzeća. Postavljena su brojna pitanja poslovanja ovog preduzeća sa blokiranim računima, rad na zelenoj i tekstilnoj pijaci te uređenje prostora parkinga u okviru ovog preduzeća. Najglasniji su bili iz Udruženja privrednika Visoko i njihov predsjednik Edin Muzaferija koji traži da se angažuju inspekcijske službe kako bi se kontrolisao rad zaposlenih na tekstilnoj pijaci u prostoru DP Sebilj Visoko, nazivajući ih “sivom ekonomijom” koja ugrožava rad malih privrednika, uglavnom lociranih u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Vijećnici su prihvatili prijedlog vijećnice Amre Babić da OV traži izvještaj o poslovanju  DP “Sebilj” Visoko koji bi vijeće trebalo razmatrati u mjesecu aprilu kada će svoje izvještaje dostaviti i ostala javna preduzeća i ustanove.
Jedna od tema bila je i status RK Vema, u čemu su se vijećnici jednoglasno složili da  se Federalnom ministarstvu  finansija uputi zahtjev – urgencija za rješavanje molbe Društva “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko u kojoj se traži određeno korigovanje obaveza RK Vema, te skidanja obaveza prema  Poreznoj upravi, kako bi se mogao nastaviti proces male privatizacije. Između ostalog, vijećnici od općinskog pravobranilaštva traže  informaciju  o upućenom prigovoru vezano za preduzeće “Bosnagraf” d.d. Visoko, a od Agencije za privatizaciju  se traži i dodatno obrazloženje vezano za privatizaciju i status radnika preduzeća “Bosanfurnir” d.d. Visoko.
Zaključeno je da se u većem broju privatizacija događaju negativna iskustva radnika te neizvršavanje preuzetih obaveza prema njima, a Općinsko vijeće Visoko traži   i odgovor od Agencije vezan za sankcije koje se upotrebljavaju za neizvršavanje obaveza kupca.

Razmatrajući izvještaj o privatizaciji preduzeća na području općine Visoko, a  koja su u nadležnosti kantonalne Agencije za privatizaciju  ZDK, vijećnici i predstavnici Agencije dotaknuli su se više različitih tema, a spomenuta su skoro sva preduzeća pred kojima se još uvijek nalazi proces privatizacije. Ono što je većini vijećnika, ali i javnosti bilo nepoznato jeste činjenica da je privatizacija preduzeća Sebilj Visoko propala što je otvorilo “pandorinu” kutiju problema u kojoj su ujedinjene pojedine općinske službe, privrednici te korisnici usluga ovog preduzeća. Postavljena su brojna pitanja poslovanja ovog preduzeća sa blokiranim računima, rad na zelenoj i tekstilnoj pijaci te uređenje prostora parkinga u okviru ovog preduzeća. Najglasniji su bili iz Udruženja privrednika Visoko i njihov predsjednik Edin Muzaferija koji traži da se angažuju inspekcijske službe kako bi se kontrolisao rad zaposlenih na tekstilnoj pijaci u prostoru DP Sebilj Visoko, nazivajući ih “sivom ekonomijom” koja ugrožava rad malih privrednika, uglavnom lociranih u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Vijećnici su prihvatili prijedlog vijećnice Amre Babić da OV traži izvještaj o poslovanju  DP “Sebilj” Visoko koji bi vijeće trebalo razmatrati u mjesecu aprilu kada će svoje izvještaje dostaviti i ostala javna preduzeća i ustanove.Jedna od tema bila je i status RK Vema, u čemu su se vijećnici jednoglasno složili da  se Federalnom ministarstvu  finansija uputi zahtjev – urgencija za rješavanje molbe Društva “Velepromet – maloprodaja” d.d. Visoko u kojoj se traži određeno korigovanje obaveza RK Vema, te skidanja obaveza prema  Poreznoj upravi, kako bi se mogao nastaviti proces male privatizacije. Između ostalog, vijećnici od općinskog pravobranilaštva traže  informaciju  o upućenom prigovoru vezano za preduzeće “Bosnagraf” d.d. Visoko, a od Agencije za privatizaciju  se traži i dodatno obrazloženje vezano za privatizaciju i status radnika preduzeća “Bosanfurnir” d.d. Visoko.Zaključeno je da se u većem broju privatizacija događaju negativna iskustva radnika te neizvršavanje preuzetih obaveza prema njima, a Općinsko vijeće Visoko traži   i odgovor od Agencije vezan za sankcije koje se upotrebljavaju za neizvršavanje obaveza kupca.