Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zbog dodjele posla na autocesti 5-C stranim kompanijama, Asfaltgradnja otpušta 150 radnika

Povodom Pisma upozorenja pred proteste koje je Društvo Hidrogradnja d.d. Sarajevo uputilo članovima Predsjedništva, Premijeru, Vladi, nadležnim ministarstvima, kantonalnim institucijama i medijima, upućujemo podršku Upravi i Sindikatu Hidrogradnje d.d. Revoltirani činjenicom da će izvođać radova na koridoru 5-c dionica Kakanj – Bilješevo, biti strana, a ne naše domaće kompanije okupljene u BH konzorcij, želimo jasno ukazati da ćemo se pridružiti uposlenicima Hidrogradnje u organiziranju i održavanju protesta pred institucijama Vlade. Osim toga, čini se da je dodjeljivanje poslova stranim kompanijama prešlo u praksu obzirom da je i ranije izvođenje građevinskih radova povjeravano stranim kompanijama. Neadekvatan tretman domaćih kompanija direktno se odražava na standard, socijalna davanja, budžete, a samim tim i na povećanje nezaposlenosti, koje će s obzirom na ranije navedno biti neminovno. Zbog ovakve politike i resornog ministarstva „Asfaltgradnja“ je primorana da otpusti 150 radnika. S druge strane dokaz naše spremnosti i osposobljenosti za jedan ovakak projekat su: licence za izvođenje radova, okolinske dozvole, certifikati, vlastiti kamenolom, betonara, asfaltna baza i stručno osoblje. Napominjemo da je jedan od uslova za izvođenje građevinskih radova na izgradnji autoceste bilo upravo posjedovanje ove opreme u krugu od stotinu kilometara od mjesta izvođenja radova, kao i pribavljanje radnih dozvola, zbog čega smatramo da su narušeni domaći propisi pri odabiru izvođaća radova. Sramotno je da će opet BH građani, samim tim i zaposleni u građevinskom sektoru, kojih u Federaciji ima 25 000,a samo u Asfaltgradnji 255, vraćati kredit kojim će se stranim kompanijama platiti izvođenje radova na izgradnji autoceste, dok su izlaz iz krize domaće kompanije vidjele upravo u gradnji ove dionice.