Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Privrednici traže bolju saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti: Riješiti pitanje privatizacije RK Vema, rad pijace Sebilj, udruživanje privrednika…

Privrednici iz Visokog traže  aktivnije učešće Općine i nadležnih organa u rješavanju problema  privređivanja  – jedna je od glavnih poruka sa zajedničkog sastanka predstavnika privrednika sa Načelnikom općine Visoko Munibom Alibegovićem, predstavnicima Općinskog vijeća  te članovima klubova političkih partija koje participiraju u radu zakonodavnog tijela.

U tom smislu je istaknuto kao potreba obezbjeđivanje kvalitetnije infrastrukture, brže izdavanje dozvola kako za gradnju tako i za rad privrednih subjekata, sprječavanju sive ekonomije i inspekcije, kvalitetnije upravljanje državnim kapitalom iz nadležnosti općine i dr. Traži  se i aktivnije uključivanje Općine i privrednika  u rješavanju problematika u pitanju privatizacije, obezbjeđivanja subvencija, izmjena pojedinih zakona, obaveza prema radnicima i dr.

Tokom razgovora iznesene su konstatacije i problemi privrednika pa je, između ostalih, v.d direktora KTK Visoko, Asmir Hodžić  zatražio od Općine Visoko da apeluje na JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko kako bi se promijenio odnos prema radnicima kožare koji su i istaknutim obavještenjima u ovoj ustanovi obavješteni da im se ne može pružiti primarna zdravstvena zaštita zbog neplaćanja doprinosa. Edin Muzaferija, kao predsjednik Udruženja samostalnih privrednika općine Visoko ukazao je na probleme malih privrednika uz naglašavanje „sive ekonomije“ koja čini nelojalnu konkurenciju, visoke cijene komunalnih taksi i rad pijace kojom upravlja DP „Sebilj“. Kao značajan problem Muzaferija je naglasio zatvaranje novouređenog parkinga na Sebilju, svakodnevno nakon 15.00 sati.

Nakon diskusije   usvojeni su zaključci koji će biti prezentirani na sljedećoj sjednici Općinskog viejća, 30.januara:

  1. Da Općinsko vijeće Visoko donese Zaključak u kojem se traži od nadležnih institucija i Vlade FBiH da obustavi proces privatizacije javnih preduzeća, jer nije tražena saglasnost osnivača istih
  2. Da Općinsko vijeće Visoko donese Zaključak kojim se traži od Porezne uprave FBiH da iznađe mogućnost skidanja hipoteke sa objekta i imovine RK „Vema“ jer ta činjenica predstavlja smetnju za ponovni postupak privatizacije i kako bi se moglo pristupiti ponovnom procesu privatizacije, a  da se obaveze prema Poreznoj upravi FBiH namire iz prodaje Preduzeća.
  3. Da se u narednom periodu ponovno sazove i održi sastanak sa većim brojem privrednika općine Visoko, na kome bi se definirali načini i oblici udruživanja privrednika, u cilju zastupanja njihovih interesa.