Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poništeni akti ugovornog organa Općine Visoko u postupaku javne nabavke zimskog održavanja lokalnih puteva u ovoj zimskoj sezoni

Ured za razmatranje žalbi BiH, usvojio je žalbu ponuđača „ATLAS – D“ Visooko čime se poništavaju akti ugovornog organa Općine Visoko i to: Odluka o rezultatima okončanog postupka od 18.11.2009.g. u postupku javne nabavke zimskog održavanja lokalnih puteva u 2009/2010 godini, te predmet vraća ugovornom organu na ponovni postupak. Također se odbija zahtjev žaljitelja za kažnjavanjem odgovornog lica

“Osnovani su navodi žaljitelja u vezi s profesionalnom sposobnošću izabranog ponuđača. Naime, ovaj organ je u prethodnom postupku, prema Rješenju, broj: 949/09 od 21.10.2009. godine, usvojio žalbene navode u dijelu koji se odnosi na profesionalnu sposobnost izabranog ponuđača, iz razloga što ugovorni organ nije utvrdio, niti u Odluci po prigovoru obrazložio postojanje profesionalne sposobnosti navedenog ponuđača za predmetni postupak javne nabavke“.

U zvaničnom dopisu dalje se navodi:

„Ugovorni organ u ponovljenom postupku umjesto da provede postupak utvrđivanja postojanja profesionalne sposobnosti, prema članu 25. Zakona o javnim nabavkama BiH, samo citira gore navedeni stav Ureda i pritom se upušta u ponovno dokazivanje tehničke sposobnosti izabranog ponuđača, što je već riješeno u prethodnom postupku, prema Rješenju, broj: U-949/09 od 21.10.2009. godine.

Ovaj organ ponovnom analizom svih dokaza, te uzimajući u obzir nove dokaze koje je dostavio žaljitelj, utvrdio je da izabrani ponuđač nije registrovan za obavljanje predmetne nabavke.

Ovaj organ je na osnovu predhodnog utvrdio, da izabrani ponuđač nema poslovnu sposobnost za obavljanje predmetnog postupka javne nabavke, jer za iste nije ni registrovan. Nalaže se ugovornom organu da u roku od 15 dana, po prijemu ovog Rješenja, utvrdi kvalifikovanost ponuđača za predmetni postupak, na način i prema razlozima utvrđenim ovim Rješenjem i potom nastavi postupak javne nabavke.

I na kraju odbija se zahtjev žaljitelja za kažnjavanjem odgovornog lica, u iznosu od 4000 KM, jer se predmetni postupak nije ni okončao“ – navodi se između ostalog u Obrazloženju iz Ureda za razmatranje žalbi. Također, protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor se pokreće podnošenjem tužbe Sudu BiH, u roku od 45 dana od datuma kada je ovo rješenje upućeno žaljitelju.