Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Federalna Uprava za inspekcijske poslove: Prevent Leather Sarajevo doo Visoko rješava problem neugodnih mirisa

Odgovor vijećnicima na pitanje vezano za otpad iz preduzeća Prevent, stigao  je  iz Fedralne Uprave  za inspekcijske poslove.

„ Na vaše traženje vezano za kontrolu operatora na području općine Visoko, dostavljamo sljedeće: federalni inspektor za zaštitu okoliša je nakon obavljenih inspekcijskih nadzora kod operatora „Prevent“ GBR Leder d.o.o Sarajevo( 08.05.2009. i 24.09.2009.) poduzeo mjere iz svoje nadležnosti (otklanjanje nepravilnosti i kaznene mjere).Operator je dao na uvid Izvještaj o analizi otpadnog mulja  koji je radio Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, kojim se konstatuje da se analizirani mulj može odlagati na deponiju bez negativnih posljedica po okoliš. Operator u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Sl. Novine FBiH“ broj: 33/03) i propisanim mjerama datim okolinskom dozvolom kontinuirano poduzima aktivnosti na identificiranju izvora, te smanjenju i uklanjanju neugodnih mirisa.

O poduzetim aktivnostima i palniranim mjerama na rješavanju pomenute problematike kompanija „Prevent Leather Sarajevo d.o.o Visoko obavijestila je općinu Visoko  kao i nadležnu federalnu inspekciju zaštite okoliša.“

Direktor  Ibrahim Tirak