Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Privatizacija: RK Vema i dalje “trn u oku”

U Visokom je ostalo još sedam neprivatiziranih preduzeće – podaci su Agencije za privatizaciju ZDK. Među preduzećima koja čekaju na ovaj proces  su JP RTV VISOKO, JP VISOČICA,  JKP GRADSKA GROBLJA i JP VETERINARSKA STANICA VISOKO koja neće još biti privatizovana iako su stvorene zakonske pretpostavke za njihovu privatizaciju, jer još uvijek postoje nejasnoće u regulisanju vršenja javnih usluga, definisanja dobara u opštoj upotrebi, obavljanju primarne veterinarske zaštite i dr. Ostala neprivatizirana preduzeća su: „VELEPROMET – MALOPRODAJA dd Visoko, AERODROM VISOKO i VISOKOGAS doo VISOKO.

Velepromet – maloprodaja dd Visoko još provodi malu privatizaciju i to prodajom poslovnih prostora. U sklopu ovog preduzeća je i RK Vema u Visokom koja je u više navrata bila predmetom prodaje, međutim nakon dugotrajnog sudskog postupka, te odustajanja prvorangiranog i drugorangiranog ponuđača, privatizacija je proglašena neuspješnom. Trenutno nema aktivnosti na nastavku privatizacije zbog neizmirenih  poreskih obaveza prema  Poreskoj upravi. Istovremeno je preduzeće uputilo i molbu Federalnom ministarstvu finansija, u kojoj se traži određeno korigovanje obaveza, te skidanje zabilježbe, što bi omogućilo nastavak male privatizacije. Prema informacijama iz Agencije za privatizaciju ZDK prodaja većinskog kapitala preduzeća bit će nastavljena tenderom. U međuvremenu nastavlja se prodaja objekata u vlasništvu Velepromet – maloprodaja dd Visoko.

Privatizacija JP Aerodroma Visoko još će pričekati do okončanja  aktivnosti Federalne Agencije za privatizaciju na usklađivanju Odluke o metodama, rokovima i nadležnoj agenciji za privatizaciju preduzeća  iz više oblasti, nakon čijeg usvajanja od strane Vlade FBiH će se pristupiti konkretnoj pripremi preduzeća za privatizaciju. Također do danas nije usvojena Odluka OV Visoko o preregistraciji preduzeća Aerodrom Visoko.

Privatizacija Visokogas-a  je zaustavljena zahtjevom  Nadzornog odbora i Uprave društva Visokogas  u martu 2009.g. uz obrazloženje“ da bi zbog izuzetno poboljšanog stanja u firmi, bilo štetno zaključivanje ugovora, da procedura dodjele koncesije nije dovedena u istu poziciju sa prodajom uz činjenicu  da je Općinsko vijeće Visoko povuklo odluku o dodjeli koncesije o čemu treba da odluči resorno ministrastvo, te da nisu stečeni uslovi za zaključivanje  ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, zbog izmjenjenih okolnosti u toku vođenja procedura“.

Iz Agencije napominju da do danas nisu dobili očitovanje nadležnog ministarstva za privredu  o navedenom  Zaključku UO.

U međuvremenu je „Unis – Fagas“ doo Sarajevo, kao najpovoljniji ponuđač za prodaju Visokogas-a, protiv Agencije i odgovorne osobe Agencije, podnio tužbu nadležnom sudu za zaključivanje ugovora o kupoprodaji Društva „Visokogas“ doo Visoko i naknadu štete (vr.spora 1 388 129,20 KM) – navodi se u Informaciji o privatizaciji preduzeća sa područja općine Visoko iz nadležnosti Agencije za privatizaciju ZDK koju će vijećnici razmatrati na sjednici OV zakazanoj za subotu 30.januara 2010.g. u 10.00 sati.