Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Prekršajni nalog za Prevent doo Sarajevu zbog prekovremenog rada zaposlenika u fabrici u Goruši

Preduzeću  Prevent  Sarajevo izdat je prekršajni nalog  i naloženo je da „otkoni nedostatke u pogledu prava zaposlenika na sedmični odmor kao i zabranu prekovremenog rada svih zaposlenika  na adresi poslodavca Goruša bb Visoko“ – navodi se, između ostalog u odgovoru na pitanje vijećnika Mirze Ganića  koje se odnosi na teške uslove rada u Preventovoj fabrici u Goruši – dostavljenom od strane  Kantonalne uprave za inspekcijske poslove ZDK.

„Također, inspektor  za oblast zaštite na radu je naložio poslodavcu otklanjanje nedostataka koji se odnose na mjere zaštite na radu u pogledu neodgovarajućih uvjeta rada (neodgovarajuće, dotrajale stolice)“. U odgovoru se navodi da je kod istog poslodavca (Prevent op.a) u poslovnoj jedinici u Zenici takođe izvršen inspekcijski nadzor  29.10.2009.g., te da je tom prilikom utvrđen prekovremeni rad za 25 zaposlenika, u vezi čega je nadležni inspektor donio rješenje o zabrani prekovremenog rada na koje je izjavljena žalba Federalnoj upravi za inspekcijske poslove koje je 12.01.2010.g. istu odbilo kao neosnovanu.

„Ukoliko se nakon ovih kontrolnih pregleda utvrdi da poslodavac nije postupio po izdatim rješenjima, inspektori će podnijeti više ne prekršajne naloge, već zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, koje impliciraju mogućnost izricanja maksimalnog iznosa zapriječenih kazni od strane nadležnog suda“ – navodi se u odgovoru  glavnog Kantonalnog inspektora rada Emira Omeragića.

Podsjećamo, mišljenje i kontrolu  uslova rada u fabrici Preventa u Goruši od kantonalne uprave za inspekcijske poslove zatražilo je Ministarstvo za privredu ZDK na upit vijećnika Općinskog vijeća Mirze Ganića. U odgovoru inspektora Omerovića navodi se da je prevent Sarajevo doo Goruša u više navrata tokom druge polovine 2009.g. bio predmet kontrole kantonalne inspekcije rada za oblast radnih odnosa i inspekcije rada za oblast zaštite na radu. Na osnovu saznanja glavnog inspektora rada da je 23.11.2009.g. 28 zaposlenika navedenog poslodavca zatražilo liječničku pomoć u JU Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko, te da su isti opservirani od strane ove ustanove sa utvrđenom dijagnozom “ 26 zaposlenika reaktivna neuroza i 2 zaposlenika hipertenzija( u oba slučaja hronična)“ inspektori rada za oblast radnih odnosa i zaštite na radu su po nalogu glavnog inspektora dana 30.11.2009.g. obavili usmjerenu kontrolu kod ovog poslodavca, kojom prilikom je utvrđeno sljedeće: U mjesecu novembru 2009.g. uveden je od strane poslodavca prekovremeni rad bez pojedinačnih  rješenja o uvođenju istoga, a u periodu od 16. – 26.11 radili su bez prekida po 12 sati i nisu imali dan sedmičnog odmora, a  jedan broj zaposlenika radio je i u vrijeme državnog praznika 25. novembra“.

Po izjavi direktora Društva koji je naknadno tj. dana 03.12.2009.g. pristupio nastavku kontrole od 30.11.2009.g. „ kod poslodavca nije prisutan prekovremeni rad već se radi o preraspodjeli  radnog vremena, a  imajući u vidu da jedan dio radnika u prvoj polovini godine nije ispunio punu normu sati zbog nedostatka posla“.