Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Iz Preventa uvjeravaju da otpad nije štetan po zdravlje

„Razumijemo vašu zabrinutost za zdravlje građana općine Visoko, ali vas želim razuvjeriti da je uticaj Preventovih aktivnosti i produkata štetan za ljude. Nastojeći da što je moguće više zaštitimo okoliš, industrijski otpad se stacionira na za to predviđenom mjestu, cijedi i potom transportuje na raspoložive deponije, dok se otpadne vode upućuju na postrojenja za tretman otpadnih voda, nakon čega se prečišćene ispuštaju u rijeku Bosnu“ – piše, između ostalog u odgovoru vijećnici Dinki Omanović, upućenom iz Prevent-a koji potpisuje Admir Pejkušić Predsjednik Uprave Prevent BiH.

Fabrika „Prevent Leather Sarajevo d.o.o Visoko“ posjeduje okolišnu dozvolu koju je izdalo Ministarstvo okoliša i turizma FBiH 12. 04.2007.g., a čiji je rok važenja 5 godina. Osim toga Prevent posjetuje i vodoprivrednu dozvolu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu FBiH. Osoba zadužena za praćenje neophodnih mjera iz zaštite okoliša je gospođa Melina Džajić – Valjevac zaposlena u preventu 2007.g. kao vođa sistema za tretman otpadnih voda.

„Općepoznata je problematika zbrinjavanja čvrstog otpada koja postoji od kada postoji i sama fabrika. S tim u vezi, u javnosti su nastale i neosnovane teorije o toksičnosti, kancerogenosti ili čak i radioaktivnosti nastalog otpada. Izvršene su analize otpadnog mulja postrojenja za tretman otpadnih voda na Institutu za hidrotehniku građevinskog fakulteta u Sarajevu, Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo kada je isti ocjenjen kao netoksičan i bezopasan za odlaganje na deponijama. Osim toga pomenuti mulj je analiziran i na Poljoprivredno – prehrambenom fakultetu u Sarajevu, kada je isti deklarisan kao proizvod koji se „uz pravilan menadžment može koristiti (za đubrivo) bilo direktno, bilo poslije njegovog kompostiranja“ – piše u obrazloženju iz Prevent-a i dodaje se da je otpad koji nastaje u kožarskoj industriji je životinjskog porijekla, tako da se ovo preduzeće nalazi u istoj situaciji kao i sve druge kompanije koje rade na preradi proizvoda životinjskog porijekla.

„Prevent transparentno govori o svojim aktivnostima sa svim članovima lokalne zajednice i ostajemo otvoreni za konstruktivan dijalog koji će omogućiti dalji razvoj općine Visoko. Osim toga, mi se kontinuirano obrazujemo u pravcu efikasnijeg upravljanja otpadom, a sve u namjeri da smanjimo pojavu neugodnih mirisa. Upravo smo u pregovorima sa međunarodnom kompanijom koja se bavi upravljanjem otpada i dobijanjem energije iz otpada“ – ističu u Prevent-u.

 

Kako bi se i sami uvjerili u istinitost navedenog, iz Uprave Prevent Leather Visoko pozivaju vijećnicu Dinku Omanović da posjeti i obiđe postrojenje uz uvid u odgovarajuću dokumentaciju.