Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ZDK: Usvojeni program rada vlade i nacrt budžeta za 2010. godinu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 160. sjednici usvojila je Programa rada Vlade ZDK-a za 2010. i Nacrt budžeta ZDK-a za tekuću godinu.Kako je na pres-konferenciji izjavio Miralem Galijašević, premijer ZDK-a, Program rada Vlade prilagođen je novonastaloj situaciji u BiH i svijetu.

„Pored naših osnovnih ustavnih nadležnosti, kao što su bezbjednost, obrazovanje, pravosuđe, zdravstvo, te Zakona o socijalnoj zaštiti koji nosi više od 20 miliona KM i boračke zaštite, jednim dijelom ćemo ići i u razvojne projekte koji će značiti sanaciju, i izgradnju obrazovnih objekata i objekata iz pravosuđa“, rekao je Galijašević koji je podsjetio da je ZDK prošle godine isplatio sve plaće i druge naknade koje je trebao isplatiti.

„Održali smo likvidnost i nismo imali problema ni s jednom kategorijom budžetskih korisnika“, dodao je Galijašević.

Kantonalni ministar finansija Mirsad Šaranović, rekao je da je Vlada planirala da u 2010. ostvari 228 miliona KM prihoda, u čemu glavnina ili tri četvrtine čine indirektni porezi – 168,5 miliona KM.

„Planirali smo rashode veće od prihoda i to u visini od 243 miliona KM. Situacija je takva i planirali smo da ćemo i dalje sarađivati s MMF-om i Vladom FBiH“, izjavio je Mirsad Šaranović, ministar finansija Zeničko-dobojskog kantona.

(Fena)