Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ratni vojni invalidi odlučno protiv uvođenja cenzusa

 

 

 

Dana 19.01.2009.godine održan je radno-konsultativni sastanak rukovodstva SRVI BIH i SRVI Kantona na temu aktuelne problematike zaštite stećenih prava ratnih vojnih invalida, kao i ostalih boračkih populacija, sa akcentom na predložene nacrte Izmjena i dopuna Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima dobitnika ratnih priznanja i Zakona o demobilisanim borcima.

Suočavajuči se sa činjenicom  da vladajuće strukture u BiH, a posebno u FBIH, uređivajući fiskalnu politiku s namjerom prilagođavanja finansijskih mogućnosti i približavanja akcionim planovima MMF-a prilaze izmjeni i dopuni propisa kojim su zagarantovana najmanja prava boračkih populacija.

U gore navedenom kontekstu, Savez RVI BIH ne prihvata izmjene i dopune gore navedenih propisa iz oblasti BIZ-a, a posebno kada imaju za cilj umanjivanje obima prava odnosno prinadležnosti zaslužnim građanima, koji neće dozvoliti da se pogazi lik, ugled i dostojanstvo branilaca BiH, a posebno žrtava rata.

Sve do sada, doneseni propisi i oni koji su u proceduri, imaju samo jedan cilj: umanjenje prinadležnosti za branioce stvarajući uslove unutarnje preraspodjele sredstava, ne dirajuči druge budžetske korisnike na kojima se mogu bitno lakše ispuniti uslovi DPL politike za uštedama.

Savez RVI BIH će svim raspoloživim sredstvima i mehanizmima zaštiti svoju populaciju koja je u temelje ove Države ugradila dijelove svojih tijela. Zato nećemo mirno gledati kako njene temelje potkopavaju oni koji bi u ovoj zemlji trebali obezbijediti normalne uslove za život svih građana,  a posebno žrtava rata, a RVI su svakkao največe žrtve rata.

Savez RVI BIH će sa svojim članicama u skladu sa  Akcionim planom odrediti nosioce aktivnosti i odgovornosti da se svim svojim članstvom suprotstavi  ovoj ponižavajučoj politici aktuelne vlasti.

Savez RVI BIH neće dozvoliti da se na ličnu i porodičnu invalidninu uvodi bilo kakva cenzus, jer su to odštete za izgubljeni život i dijelove tijela, koji su ugrađeni u temelje ove Države.

Nećemo dozovoliti da se bilo kakve izmjene i dopune Zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite donose u predizbornoj godini zbog činjenice da bi se na takav način najviše manipuliralo braniocima BiH.