Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Podrška vijećnici Jasmini Zubić

Udruženje žena „Visočke sevdalije“  putem saopštenja za javnost izražava podršku i zahvalnost na pokrenutim inicijativama vijećnici Jasmini Zubić.

U saopštenju se kaže:

Na nedavno održanom sastanku našeg udruženja analizirana je situacija u kojoj se nalaze naši građani , a posebno penzioneri, te je konstatovano da se situacija u svim oblastima života iz dana u dan sve više pogoršava.

U proteklom periodu vijećnica, gospođa Jasmina Zubić, putem općinskog vijeća, pokrenula je znatan broj inicijativa čijom realizacijom  bi građanima bila vraćena mnogobrojna prava iz oblasti zdravstva , socijalne zaštite i lokalne samouprave, među kojima su najvažnije:

–          inicijativa za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, čijom realzacijom bi građanima bilo omogućeno liječenje u svim centrima na području Federacije BiH

–          inicijativa da se plan i program Doma zdravlja finansira od strane Kantona za sve usluge  za koje je tehnički i kadrovski osposobljen, čijom realizacijom bi osigurana lica bila oslobođena plaćanja usluga  po cijeni tarife Federalnog zavoda

–          inicijativa za dosljednu primjenu Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite, čijom realizacijom bi svi osiguranici koji su oslobođeni dodatnih plaćanja za usluge koje koriste u Domu zdravlja Visoko

U saopštenju se izdvaja još pet inicijativa koje je pokrenula vijećnica Jasmina Zubić.

Na kraju se kaže: „Ovim putem izražavamo svoju zahvalnost vijećnici, gospođi Jasmini Zubić na učinjenim naporima i upućujemo javnu podršku da istraje na realizacijji pokrenutih inicijativa, a od nadležnih institucija zahtjevamo da pristupe realizaciji  pomenutih inicijativa i upućujemo kritike zbog dosadašnjeg neodgovornog odnosa prema istim.