Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nakon povlačenja vode, sva izvorišta čista i pitka

 

Nakon povlačenja vode sa poplavljenih područja , osoblje Higijensko epidemiološke službe  DZ sa poliklinikom Visoko, obavilo je preglede kvaliteta vode na izvorištima. Nakon uzimanja uzorka vode za laboratorijsku analizu  vode, utvrđeno je  da svi izvori sadrže  zadovoljavajuću standardnu bakteriološku čistoću za ovu vrstu vode. Radi se o izvorištima vode na lokalitetima  Radinovići, Okolište, Dobrinje, Gornje Moštre, Buci, Gornja Vratnica, Donja Vratnica i Prijeko. Ova se izvorišta nalaze na regijama koje su bile zahvaćene posljednjim poplavama, pa je u to vrijeme bilo preporučeno obavezno prokuhavanje vode za piće, zbog mogućih promjena u istoj.  Osoblje HES-a je obavilo i dezinfekciju na lokalitetima Prijeko, Luke(stambene zgrade), Dobrinje i područje Gornjeg  Moštra gdje je izvršena i deratizacija.

U planu je i skori proces deratizacije obala rijeka na području općine Visoko.

Domaćinstva koja nisu obuhvaćena postupkom dezinfekcije i deratizacije, a  nalaze se na nedavno poplavljenim područjima mogu se javiti u HES Doma zdravlja sa poliklinikom Visoko, mogu se javiti na broj telefona 738 – 777, lokal 245