Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ministar Vahid Hećo razgovarao sa radnicima KTK Visoko: “Ima selameta za kožaru”

Ističući kako je dosta stvari pokrenuto u cilju poboljšanja sveukupne situcije u KTK Visoko, vršilac dužnosti direktora ovog kombinata Asmir Hodžić je izjavio da je cilj prve zvanična posjete federalnog  ministra za energetiku, industriju i rudarstvo Vahida Heće ovom preduzeću, pokazati brigu za radnike među kojima su i oni kojima se duguje i do 17 ličnih dohodaka.

Na  upriličenom sastanku sa predstavnicima sindikata KTK, radnicima i članovima sadašnje uprave, bilo je prisutno i tridesetak radnika koji su iskoristili priliku da ministru Heći iznesu svoje probleme u iščekivanju obećanih boljih dana za visočku kožaru.

Najveći dio pitanja ministru se odnosio na  pitanje uvezivanja radnog staža, usluga zdravstva za radnike i njihove porodice od kojih su mnogi već odavno oboljeli, a  nemaju sredstava  za liječenje, do rješavanja pitanja podmirivanja obaveza prema 142 penzionisana radnika.

Ministar Hećo je istakao da za ovakvo stanje u kožari najvećim dijelom smatra staru upravu kožare, te naglasio da je u toku pokušaja privatizacije dijelova KTK preduzeće Prevent odnosilo ucjenjivački prema kombinatu. Hećo je još jednom dao podršku vršiocu dužnosti  direktora KTK Asmiru Hodžiću koji se kako je rekao prihvatio „nezahvalnog posla“ naglašavajući da su mnogi „hajrovali“ od KTK te otvorili privatne fireme i  nijeim  u interesu da ovo preduzeće stane na noge.

Konkretnih zaključaka sastanka federalnog ministra Vahida Heće sa predstavnicima KTK Visoko nije bilo, izuzev slaganja s mišljenjem da je situacija loša, ali i da ima još radnika i firmi koji su u ovakvoj i lošijoj situaciji. Ministar Hećo će dati podršku stimulativnim sredstvima s federalnog nivoa za KTK Visoko.

Ističući činjenicu da  najveći broj problema KTK dolazi iz unutrašnjih struktura, Hodžić je pozvao radnike na još malo strpljenja ističući da je 2010.g. presudna za rješavanje njihovih problema. Hodžić ističe i da su pojedinci pustili da se kapital KTK obezvrijedi kako bi se njime moglo lakše manipulisati.

„Pored dugova za zdravstvo, KTK još ima dugovanja oko milion KM  po pitanju  kredita Zagrebačkoj banci , oko 411 000 prema Investicionoj banci, te oko milion KM podsticajnih sredstava ZDK, a za njega će se tražiti otpisivanje sredstava”.

Hodžić se složio s Hećom da KTK ima perspektivu, te dodao da se još trebaju riješiti unutrašnje prateće službe kao što je služba računovodstva koja nema pravih podataka, te možda i najvažnija komercijalna služba  KTK.