Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

SBB: Vlada FBiH ugrozila isplatu penzija

Posljednji podaci objavljeni u medijima pokazuju da je Vlada FBiH očito manipulirala podacima o svom dugu prema pojedinim fondovima pri izradi budžeta za 2010.godinu i time prikrila od poslanika i javnosti podatke o svom stvarnom zaduženju. Da je to tako pokazuje i činjenica da je tek sada, mjesec dana nakon usvajanja budžeta, formirana radna grupa koja treba da ustanovi koliki je dug FBiH prema Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja, a koji se odnosi na isplatu beneficiranih penzija. 

Prema saznanjima Saveza za bolju budućnost BiH, taj dug do je kraja 2009. godine iznosio čak 206 miliona KM. S obzirom da je Zavod PIO za 2010.godinu tražio 183 miliona KM, a u budžetu predviđena iplata samo 77 miliona KM Vlada FBiH će time svjesno dug povećati za još 106 miliona K M. Tako će ukupan dug na kraju godine iznositi 312 miliona KM, čime je aktuelna Vlada  ugrozila finansijsku održivost Fonda PIO, a što će dovesti u pitanje i isplatu beneficiranih ali i redovnih penzija. 

SBB BiH zahtjeva od Federalne vlade da, dok se ne utvrdi tačan dug i obaveze za 2010.godinu i sa tačnim podacima napravi rebalans budžeta, prestane sa trošenjem budžetskih sredstava namjenjenih za kapitalne izdatke, transfere koji nisu predviđeni zakonom i prestane koristi budžetske rezerve koje nisu male.  

 

 

 

Posted in BiH