Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

I dalje blokirana deponija u Očazima: Općina Visoko može izdvajati skoro 100 000 KM za transport i odlaganje otpada na Mošćanicu

 

 

 

 

Sudeći prema dopisima i stavovima koji se iznose u aktivnoj prepisci između preduzeća Asfaltgradnja i Općine Visoko oko  deblokade prilaza deponiji u Oačazima i pravima na korištenje ovog zemljišta, ne vidi se skori kraj rješenju ove već krizne situacije.

Podsjećamo, ulaz u deponiju u Očazima blokiran je već više od mjesec dana. Otpad se odvozi na Mošćanicu iako, kako tvrde nadležne službe, Općina Visoko još polaže  i ima mogućnosti  da JKP Visočica Visoko i dalje deponuje otpad na ovu lokaciju.

Najnovijim dopisom upućenim Općini Visoko, Asfaltgradnja podsjeća da „upravo Općina Visoko nije ispoštovala akte na koje se poziva (završetak sanacije deponije 31.12.2007.g.“ U dopisu iz Asfaltgradnje  navodi se da za prostor na kojem je planiran sportsko – rekreacioni centar je u  vlasništvu Asfaltgradnje i općina Visoko nije ponudila zamjensko zemljište. Međutim načelnik općine Visoko, tvrdi drugačije.

„Mi smo sada napravili određene procjene da jedan dio zemljišta koji trenutno Asfaltgradnja  koristi, a nije otkupljen, te da se taj prostor  iskoristi za izgradnju Sportsko – rekreacionog centra. Sada želimo pokušati  novo rješenje u smislu dijela zemljišta koje je već sanirala Asfaltgradnja, a  ono je u veličini ovog koji Asfaltgradnja koristi (a u vlasništvu je Općine Visoko op.a), te da za taj dio pomjerimo granicu i dodjelimo ga ovom preduzeću. Oni bi se trebali pomjeriti još 58 metara dužnih, što je negdje oko 10 400 kvadratnih metara“ – istakao je Alibegović na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća  i dodao da će se prvo insistirati na deblokadi ulaza na deponiju.

Prema riječima načelnika Alibegovića, razgovori sa menadžmentom Asfaltgradnje su u toku, pokušava se naći povoljno rješenje za obje strane, ali tvrdi i da Općina ne teži ekscesnom rješavanju ove već krizne situacije.

„Državno zemljište je u denivelaciji u odnosu na deponiju smeća, jer na državno zemljište nije odlagan otpad. U vrijeme velikih padavina, formiralo se jezero – bara. Smatramo da bi bilo  korektno da Općina Visoko jamu za animalni otpad i planirano odlaganje otpada vrši na državnom, općinskom zemljištu. Asfaltgradnja ima planove i već radi na projektu ozelenjavanja kompletnog kompleksa  Očazi.“ – navodi se između ostalog u dopisu koji je Asfaltgradnja uputila nadležnoj općinskoj službi, nečelniku Munibu Alibegoviću, JKP Visočica Visoko, mještanima MZ Zimča.

 Odgovarajući na vijećničko pitanje  je li preduzeće Asfaltragradnja platilo 1 800 000 KM za zemljište koje danas koristi na lokalitetu  deponije u Očazima, načelnik općine Visoko Munib Alibegović je na posljednjoj sjednici OV odgovorio da je određenim  kompenzacijama  Asfaltgradnja kupila dio zemljišta.

“Ono što Općina Visoko ima je dio koji nije potpuno regulisan, to je dio koji treba da dobijemo, a tu se uglavnom radi o starim tokovima rijeke Bosne koje Asfaltgradnja nije dobila“ – pojasnio je Alibegović vijećnicima.

Prema riječima načelnika Alibegovića, razgovori sa menadžmentom Asfaltgradnje su u toku, pokušava se naći povoljno rješenje za obje strane, ali tvrdi i da Općina ne teži ekscesnom rješavanju novonastale  situacije.

„Ovakav zahtjev ne predstavlja novo rješenje problema deponovanja smeća niti je  ovakvo rješenje ekološki prihvatljivo, nego se ponovno zahtjeva odlaganje smeća na saniranom dijelu deponije koji je kao i cijela deponija u vlasništvu Asfaltgradnje d.o.o Visoko. S obzirom da Općina i JKP „Visočica nisu postupili prema zahtjevu Asfaltgradnje za otklanajnje smeća sa saniranog dijela deponije i u kontionuitetui vrše uznemiravanje prava vlasništva, u toku je postupak pred nadležnim sudom“ – ističu u Asfaltgradnji.

 
Koliko će nas koštati ova situacija koja prijeti dodatnom opterećavanju  općinskog budžeta stalnim odvozom smeća na deponiju  Mošćanica, nije teško predvidjeti. Cijena odvoza jednog kamiona je 812 KM, a  dnevno  se vozi pet kamiona. Pomnožimo to sa šest dana u sedmica u vremenskom periodu od jednog mjeseca, pa ćemo dobiti cifru od skoro sto hiljada maraka i to uza odvoz smeća  bez proširenja na područja za čije su uključivanje vijećnici glasali prije deset dana.