Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Roditelji u borbi protiv ovisnosti kod djece

Udruženje građana – roditelja za borbu protiv droge Visoko – održalo je danas četvrtu Skupštinu na kojoj su između statusnih tačaka o funkcionisanju udruženja iznijeti planovi i projeketi koji će se realizovati  u ovoj godini.

Ponovljeni su ciljevi Udruženja koji se prije svega baziraju na  edukaciji roditelja, nastavnika i mladih, ako i drugih kategorija društva o problemu upotrebe droge kroz tačne, relevantne informacije i naučna saznanja, susrete roditelja, animaciju medija te izgrađivanja kvalitetnog odnosa i saradnje sa pravnim suvjektima i institucijama Općine Visoko. U razgovoru s Efedinom Čehajić, predsjednicom Udruženja roditelja za borbu  protiv droge,  saznajemo  da će jedan od glavnih  radova ove godine biti usmjeren na projekat „Vršnjak – pomagač“ koji bi se provodio u srednjim  školama na području Visokog.

„Cilj nam je da edukujemo jednu grupu učenika srednjih škola  koji bi prošli niz edukacija uz saradnju i pomoć relevantnih institucija iz ove oblasti. Ova će grupa nakon toga u svojim školama provesti niz aktivnosti i propagandnih akcija na osvještavanju svojih vršnjaka, roditelja i profesora, vezano za zlo narkomanije. Također, oni će i u svojoj sredini – školi – identificirati grupu učenika kojoj je edukacija i pomoć iz ove oblasti najpotrebnija i organizirati rad sa tom grupom“ – izjavila je za Radio Q, Efedina Čehajić.

Ističući da su svi građani jako zainteresovani za rješavanje problematike narkomanije, Efedina Čehajić  naglašava da su i institucije kao i pojedinci spremni za saradnju. Međutim, najveći problem je nedostatak smjernica za rad.

„Općna Visoko je specifična po pitanju ovog problema. U Zenici i Sarajevu, kao sjedištima kantona drugačiji je pristup jer postoje institucije koje su direktno vezane za sam problem, pa je i realizacija puno brža i konkretnija. U jednoj maloj sredini teško je organizirati takav rad, pa se često moramo prilagodjavati situaciji. Ljudi vrlo često ne žele javno govoriti o svojoj situaciji, i vrlo se rijetko obraćaju za pomoć. Zapravo glavni bi cilj bio pomoći im da progovore i motivisati ih da se obrate relevantnim institucijama“ – izjavila je za Radio Q Efedina Čehajić, predsjednica  UG „Udruženja građana – roditelja za borbu protiv droge Visoko.