Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Historijska odluka ili samo pokušaj bez rezultata: Prikupljanje, odvoz i deponovanje otpada sa 90 posto područja općine Visoko

Odlukom vijećnika Općinskog vijeća Visoko u naredna tri mjeseca počinje pilot projekat prikupljanja , odvoza i deponovanja smeća sa vangradskog područja, odnosno onih dijelova općine Visoko koja su obuhvaćena zimskim održavanjem cesta. Iako se vodila duža polemika o detaljima koji jesu i nisu obuhvaćeni Planom, usvojeno je mišljenje komisije  za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju, koji u svom izvještaju ukazuju na propuste u izradi Plana. Vijećnici su prihvatili stav komisije da se  organizuje sastanak sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i općinske inspekcije koji  bi trebali biti značajni faktori u provođenju Plana. Usvojen je i prijedlog vijećnika Senada Karavdića da se Općinskom vijeću nakon četiri mjeseca probnog rada, podnese izvještaj sa pokazateljiam ekonomske isplativosti istog.

Dajući podršku kompletnom Planu proširenja  prikupljanja, odvoza i deponovanja otpada sa vangradskog područja, uz davanje saglasnosti na nove cijene utvrđene Planom, načelnik općine Visoko Munib Alibegović je ovako obrazložio svoju podršku.

„Ja vas pozivam da prihvatite ovaj Plan i ove cijene. Bez obzira na situaciju u kojoj se nalazimo, ja mislim da je on dobra osnova da prekinemo sa dosadašnjom praksom. Ako detaljnije sagledate plan, vidjet ćete da JKP „Visočica“ i onaj ko prikuplja otpad  i vozi ga na Moščanicu, ne bi trebaop da dodje u gubitak“ – naglasio je između ostalog Alibegović.

Njegovo mišljenje ne dijeli vijećnik Predrag Mitrović koji se obratio vijećnicima i javnosti i uime JKP „Visočica“ Visoko, čiji je zaposelnik.

„Ovaj projekt je za mene sada utopija. Ne možemo pokriti kompletno područje, to je nemoguće. Sa ovakvom mehanizaciojom koju imamo, ovakvim načinom, bez pretovarne stanice koju mi već improvizovanu imamo u krugu našeg preduzeća, neće biti moguće izvršiti odvoz po ovom Planu. Zaboravimo kese, nema mehanizma kojom bismo natjerali građane da plaćaju odvoz, a ne da kupuju kese“ – istakao je Mitrović naglašavajući da ni neko drugo komunalno preduzeće, a ne samo Visočica, ne bi bilo u mogućnosti provesti ovako obiman plan odvoza.

Mitrović je naglasio da je osnovni problem nesavjesnost građana i nerad inspekcije, jer bi se nakon njihovog ne odvoženja, smeće našlo pored puta, u koritima rijeka ili u šumama, što je praksa pokazala do sada.

Vijećnik Emir Uzunalić, ocijenio je donošenje ove odluke historijskikm momentom, jer se prvi put razgovara o jednom sveobuhvatnom projektu kojim bi se zaista obuhvatilo skoro vijelo područje općine Visoko i pokrenuli pravi koraci na ekološkom planu.

„Nikada nijedno vijeće, nijedan načelnik nije pred sobom imao jednu ovakvu sveobuhvatnu Odluku i zaista ovako značajnu. Vi imate sada situaciju da sa recimo područja Bara, Šošanja, smeće se odvozi redovno, a  ne odlaže po raznim lokalitetima, to je vrlo značajno“ – istako je Uzunalić,  pozivajući vijećnike i javnost da pokušaju zamisliti naše rijeke ponovno čistima.

Konkretna pitanja o tome može li JKP Visočica Visoko izdržati tehnički tempo odvoza na deponiju u Moščanici, te da li je budžet Općien Visoko pripremljen za ove izdatke, pitala je vijećnica Amra Babić. Odgovor je dao vijećnik Mehemed Zukić

„Mi koji živimo u vangradskom području znamo da se na selu proizvodi manje otpada, puno je toga što se može iskoristiti i ostaviti  kao organski otpad. Ali mi sada kada komšija u blizini naše kuće istrese smeće, možemo mu reći da kupi kesu, kao odgovor na pitanje „ a gdje ću s njim?“ – istakao je Zukić dajući podršku Planu, uz poseban naglasak na odluke ovog vijeća i građana koji su istakli da ne žele deponiju u svom komšiluku, čime bismo trebali biti spremni i da plaćamo njegov ovoz u Moščanicu.

Vijećnici su na kraju prihvatili Plan i dali saglasnost na cijenu pvc kese koja će za domaćinstva koštati 4 KM (1KM plaća Općina Visoko kao subvencija),a  prvi efekti nit će vidljivi već narednih dana kada počinje provođenje ovog Plana na terenu.