Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Poplave i u Visokom, izlila se rijeka Fojnica u naselju Prijeko

Na osnovu podataka i informacija koje smo prikupili od Operativnih centara civilne zaštite općina, općinskih Službi civilne zašitite i drugih subjekata Zeničko-dobojskog kantona, izvještavamo Vas o slijedećem:   Vodostaj rijeke Bosne mjeren u 07:00 sati 08.01.2010.g iznosio je 350 cm. Vodostaj rijeke Bosne mjeren u 09:00 sati 08.01.2010.g iznosio je 340 cm. Vodostaj rijeke Bosne mjeren u 12:00 sati 08.01.2010.g iznosio je 320 cm. Vodostaj rijeke Bosne mjeren u 19:00 sati 08.01.2010.g iznosio je 300 cm. Vodostaj rijeke Bosne mjeren u 09:00 sati 09.01.2010.g iznosio je 345 cm. Vodostaj rijeke Bosne mjeren u 10:00 sati 09.01.2010.g iznosio je 360 cm. Vodostaj rijeke Bosne mjeren u 11:00 sati 09.01.2010.g iznosio je 380 cm. Vodostaj rijeke Bosne mjeren u 12:00 sati 09.01.2010.g iznosio je 380 cm. Vodostaj rijeke Bosne mjeren u 13:00 sati 09.01.2010.g iznosio je 400 cm. Na osnovu izvještaja sa terena od stane vatrogasnih službi i OpSCZ-e, vodostaj rijeka na području Kantona zbog kiše koja pada ili je padala je povećan. Prema mjerenju u 00:00 sati vodostaj rijeke Bosne je iznosio 305 cm, a mjerenjem u 08:00 sati iznosio je 345 cm – sa trendom rasta vodostaja, a mjerenjem koje je izvršeno u 13:00 sati iznosi 400 cm. Trenutno po izvještajima Općinskih operativnih centara civilne zaštite  ima izlijevanja rijeka iz  korita na području općina Visoko, Kakanj, Zenica. Ali s obzirom na prognoze Federalnog meteorološkog zavoda, kišne padavine bi se mogle nastaviti u narednom periodu, što bi dodatno usložilo situaciju na području ZE-DO Kantona u tom smislu se upozoravaju građani na mjere opreza, posebno oni čiji su stambeni i gospodarski objekti uz samu rijeku. Na području općine Zenica ulaz u naselje Blatuša je ponovno blokiran i pod vodom podvožnjak iz pravca Doboja,  pa se koristi obilaznica kroz Blatušu.  Na području Nemile put prema mjestu Orahovica (podvožnjak) je pod vodom, i obustavljen je saobraćaj za vozila kao i za pješake prema ovom mjestu. Takođe, došlo je do ponovnog izlijevanja rijeke Bosne na lokalitetu Kamberovića polja, ali nisu ugroženi ljudi i materijalna dobra. Evidentiran je takođe, odron na putu prema mjestu Novo Selo, put za Smetove, ekipe općinske službe civilne zaštite su na terenu i vrše sanaciju navedenog odrona. Na području općine Maglaj, na petlji u mjestu Liješnica, takođe je došlo do nakupljanja veće količine vode i saobraćaj je ovom dionicom obustavljen.   U općini Kakanj, takođe je ponovno došlo do izlijevanja rijeke Bosne na saobraćajnice, Kakanj-Doboj i Kakanj-Donji Kakanj, za sada saobraćaj nije obustavljen, pošto se može saobraćati. U naselju Doboj, na području općine Kakanj, poplavljeno je 5 kuća, podrumske prostorije i poljoprivredno zemljište.     Na osnovu informacije koju smo dobili od dežurnog PVJ Visoko, na području općine Visoko, došlo je do izlijevanja rijeke Fojnice u mjestu Prijeko u 13:00, sati. Ugroženo je 5 stambenih objekata. Profesionalna vatrogasna jedinica Visoko je u pripravnosti, jedan dio jedinice je na terenu i vrše mjere zaštite i spašavanja.   Ekipe i službe civilne zaštite prate stanje na terenu prikupljaju podatke i redovno informišu nadležne organe o stanju ugroženosti područja uz rijeku Bosnu.   Kantonalni operativni centar Zeničko-dobojskog kantona ostvaruje stalnu vezu sa operativnim centrom Kantona Sarajevo, Federalnim operativnim centrom i centrima u Republici Srpskoj, a radi preduzimanja preventivnih mjera i blagovremenog obavještavanja građana o opasnosti od poplave.