Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saobraćajna (ne)kultura: Više od 1500 prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje u Visokom

 

 

Pitanje vraćanja trotoara njihovoj konačnoj namjeni – kretanju pješaka, na  posljednjoj 13. sjednici Općinskog vijeća Visoko postavio je zamjenik predsjedavajućeg vijeća, Nijaz Šahinović službenicima PS Visoko. Potpuno pitanje je glasilo ” vratiti trotoare njihovoj izvornoj namjeni – saobraćaju pješaka, uklanjanje automobila sa trotoara, uklanajnje rastinja – grana koje onemogućavaju kretanje pješaka, uklanjanje divljih trgovina i nepropisno izložene robe”.
U odgovoru koji je upućen vijećnicima i javnosti iz PS Visoko navodi se da je u periodu od januara do novembra 2009.g. za nepropisno parkirana vozila izrečeno 1524 prekršajna naloga, za  šta su prema odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH predviđene kazne od 40 KM po prekršaju.
Poređenja radi, policijski službenici  su u istom periodu izrekli 411 prekršajnih naloga za   prekoračenja brzine kretanja vozila, iz čega je vidljivo da je broj prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje znatno veći u odnosu na druge prekršaje, pa se stoga i ovi prekršaji  više i sankcionišu.
Kada je u pitanju  nedozvoljena trgovina i nepropisno izlaganje robe na ovim površinama, policijski službenici ove PS su preduzimali  mjere iz svoje nadležnosti, te pružali asistenciju inspekcijskim organima prilikom rada istih na sprječavanju ovih pojava – kaže se u odgovoru iz Policijske stanice Visoko.