Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Jedna PVC kesa za otpad 5 KM: Otpad u mkesama na Moščanicu, ostalo smeće ponovo u Očaze

 

 

 

 

Pored davanja saglasnosti na kreditno zaduženje od 2 miliona KM, vijećnici Općinskog vijeća Visoko na sljedećoj bi sjednici, trebali dati i saglasnost na cijene utvrđene Planom prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada  sa vangradskih područja koje je obuhvaćeno zimskim održavanjem lokalnih puteva.
Prema Planu, komunalni otpad će se odlagati u PVC kese  koje će domaćinstvima prodavati JKP “Visočica” Visoko (kupovinom pola kese mjesečno po jednom članu domaćinstva uz obavezu da u periodu od dva mjeseca jednočlano domaćinstvo kupuje jednu PVC kesu, dvočlano, dvije PVC kese, tročlano tri kese itd). Otpad bi se prikupljao dva puta mjesečno po planu koji će definisati JKP “Visočica” d.o.o Visoko. Sa Savjetima Mjesnih zajednica bi se organizovala prodaja PVC kesa na određenim lokacijama. Jedna kesa bi prema novoj cijeni koštala 5 KM, odnosno 4 KM za domaćinstva jer bi u plaćanju učestvovala i općina Visoko sa 1 KM subvencije.
Prikupljeni otpad iz vangradskih područja (isključivo PVC kese) deponovao bi se na regionalnu deponiju Moščanica, a  ostali otpad i otpad sa gradskog područja bez kesa deponovao bi se na deponiju Očazi.
Prema mišljenju odgovornih u nadležnoj općinskoj službi za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline, probni bi period trajao tri mjeseca sa prikupljanjem, odvozom i deponovanjem otpada sa vangradskih područja i to sa cijenom kese od 5 KM, sa raspoloživom mehanizacijom JKP “Visočica”, a  da se tokom ovog perioda sagledaju finansijski efekti realizacije i mogućnost nabavke kamiona smećara.
U cilju nadzora provedbe Plana neophodno je utvrditi kaznene mjere u okviru nove Odluke o komunalnom redu koja će se usaglasiti sa Zakonom o komunalnoj djelatnosti ZDK i Zakonom o prekršajima.