Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina Visoko

Načelnik Općine Visoko: Amra Babić

Mandatni period 2012 – 2016

 

Pomoćnici Načelnika općine

Služba za privredu, razvoj, budžet i finansije

Edina Ferizović

Služba za prostorno uređenje, imovinsko – pravne, geodetske, stambeno – komunalne poslove i zaštitu okoline

Emir Bukurević

Služba za društvene djelatnosti, boračko – invalidsku  zaštitu i raseljena lica

Fehim Memić

Služba za opštu upravu, poslove mjesnih zajednica i inspekcijske poslove

Edina Ahmetović

Služba za poslove općinskog vijeća i općinskog načelnika

Zekija Omerbegović

 

Ostale službe, institucije i dužnosnici

Stručna služba mjesnih zajednica

Dragan Božičković

Općinski pravobranilac

Melina Hodžić – Travančić

Općinski sud

Fikret Čobo

Policijska uprava Visoko

Šerif Ramović

Općinsko vijeće općine Visoko

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine Visoko. Zajedno sa općinskim načelnikom predstavlja organ vlasti općine koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom Zakonom i Statutom općine Visoko.

Predsjedavajući Vijeća: Mirela Mateša (SDA)
Zamjenik predsjedavajućeg: Aida Zerdo (Nezavisni klub)
Sekretar Općinskog vijeća: Zekija Omerbegović

SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO – VIJEĆNICI


Stranka demokratske akcije (SDA)

OMANOVIĆ MIRZA

HALILOVIĆ DŽEMIL

SUŠA NUSRET

GANIĆ MIRZA

ZUKAN SULEJMEN

IHTIJAREVIĆ FARUK

SMAILAGIĆ ZIJADA

DŽEVAD FEJZIĆ

MIRELA MATEŠA

Savez za bolju budućnost (SBB)

BEGIĆ NEVZETA

RAMIĆ VAHID

NOVOKMET-HALILOVIĆ DELILA

OMANOVIĆ JASMIN

Nezavisni klub

SUDŽUKA NERMIN

ZERDO AIDA

ŠPIODIĆ ELVIR

AHMIĆ MINELA

Socijaldemokratska partija BIH (SDP)

HUSIĆ MUHAMED

ŠĆEPANOVIĆ DEJAN

TOMIČIĆ DALIBOR

Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBIH)

SMAJEVIĆ IZET

PURIŠEVIĆ SALIH

Bosanskohercegovačka partriotska stranka (BPS)

DERVIŠEVIĆ HALIM

FATIĆ MIRNES

Nezavisna lista za Visoko

FRLJAK ADNAN

 

Komsija za statut i propise
Iz reda vijećnika;

Salih Purišević, SBIH, predsjednik
Faruk Ihtijarević,SDA, zamjenik predsjednika
Mirza Ganić, SDA, član
Mirela Mateša Bukva, SDA, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika ;
Aida Karavelić, SDA, član
Tarik Hadžić, Nezavisni klub, član
Nedžad Goralija, BPS, član

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

Mirza Omanović, SDA, predsjednik
Izet Smajević, SBIH, zamjenik predsjednika
Nermin Sudžuka, Nezavisni klub, član
Mirnes Fatić, BPS, član
Nusret Suša, SDA, član

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge

Elvir Špiodić, Nezavisni klub, predsjednik
Dževad Fejzić, SDA, zamjenik predsjednika
Zijada Smailagić, SDA, član
Nevzeta Begić, SBB, član
Dejan Šćepanović. SDP, član

Komisija za društvene djelatnosti

Halim Dervišević, BPS, predsjednik
Aida Zerdo, Nezavisni klub, zamjenik predsjednika
Faruk Ihtijarević, SDA, član
Nevzeta Begić, SBB, član
Muhamed Husić, SDP, član

Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
Iz reda vijećnika;

Dejan Šćepanović, SDP, predsjednik
Delila Novokmet Halilović, SBB, zamjenik predsjednika
Minela Ahmić, Nezavisni klub, član
Adnan Frljak, Nezavisna lista, član

Iz reda nevladinog sektora i omladinskih organizacija;
Amil Neimarlija, SDA, član
Ilda Lepić, BPS, član
Abdulah Fejzić, SBIH, član

Komisija za izbor i imenovanja

Džemil Halilović, SDA, predsjednik
Elvir Špiodić, Nezavisni klub, zamjenik predsjednika
Zijada Smailagić, SDA, član
Vahid Ramić, SBB, član
Dževad Fejzić, SDA, član

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju
Iz reda vijećnika;

Mirza Ganić, SDA, predsjednik
Vahid Ramić, SBB, zamjenik predsjednika
Mirnes Fatić, BPS, član
Džemil Halilović, SDA, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika ;
Almir Hadžialić, SDA, član
Mirzeta Džonlagić, SBIH, član
Mehmed Klepo, SDP, član

Komisija za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti
Iz reda vijećnika;

Mirza Omanović, SDA, predsjednik
Muhamed Husić, SDP, zamjenik predsjednika
Sulejman Zukan, SDA, član
Delila Novokmet Halilović, SBB, član

Iz reda naučnih, stručnih ili javnih radnika;
Jasmin Dlakić, Nezavisni klub, član
Osman Ganić, SBIH, član
Edin Hakanović, SDA, član

Etička komisija
Iz reda vijećnika;
Delila Novokmet Halilović, SBB, predsjednik

Iz reda nevladinih organizacija, sredstava javnog informisanja i uglednih građana;
Adem Hindija, SDA, član
Admin Mostić, Nezavisni klub, član
Reuf Jamaković, Nezavisni klub, član
Jasminka Limo, SDP, član