Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Komisija za mlade: Saopštenje za javnost

Jučer je u sjedištu ZE-DO kantona održan radno-konsultativni sastanak organa za mlade sa predstavnicima studenata i diplomanata Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. 

Ispred organa za mlade bili su prisutni:

–          Ramo Pivić- predsjednik Kantonalne komisije za mlade, sa članovima komisije

–          Jasmin Imamović-predsjednik Općinske komisije za mlade, sa članovima i

–          Jasmin Duvnjak-potpredsjednik Federalne komisije za mlade, izrazili su punu podršku diplomantima na putu iznalaženja trajnog i sistemskog rješenja, pitanja statusa svršenika Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. 

Nakon duže rasprave zajednički su usaglašeni sljedeći zaključci:

Tražimo da se organizuje i zakaže sastanak na kojem će prisustvovati Kolegij skupštine ZE-DO kantona, predstavnici ministarstva zdravstva, ministarstva obrazovanja, Univerziteta u Zenici, direktori javnih zdravstvenih ustanova u ZDK, predstavnici organa za mlade sa diplomantima Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici, najkasnije do 20.01.2010.godine, gdje bi se konačno utvrdili zadaci koje odgovorni trebaju riješiti.

  1. Pozivamo nadležne, ministarstva obrazovanja i Univerziteta u Zenici da rijese pitanje izdath diploma završnicima Zdrevstvenog fakulteta, te da se sa diplome dipl. medicinska sestra ukloni SCTS bodovi.
  2. Pozivamo nadležne, da uvaže zahtjeve diplomanata Zdravstvenog fakulteta i da se u Javnim zdravstvenim ustanovama na području ZE-DO kantona, uvrste u sistematizaciju radnih mjesta zvanja  dipl. medicinska sestra.