Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rebalans budžeta Zeničko-dobojskog kantona

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je izmjene i dopune budžeta za 2009. godinu, koje su posljedica provođenja aktivnosti na konsolidaciji budžeta.

Clj ovih izmjena i dopuna kantonalnog budžeta jeste da se sve stavke i izdaci kreću u zadatim okvirima od 245.100.000 KM koliko je predviđeno zahtjevima MMF-a u provođenju stand-by aranžmana.

„Ranije su planirani prihodi iznosili 230.135.000, a rashodi 244.835.500 KM. Višak rashoda nad prihodima od 15 miliona KM pokriven je sredstvima iz stand-by aranžmana MMF-a“, kaže se u Vladinoj informaciji.

Vlada ZDK-a usvojila je i izmjene Finansijskog plana Službe za zapošljavanje ZDK-a za 2009.  kojim su uvrštena sredstva transferirana od  Federalnog zavoda za zapošljavanje u većem iznosu nego je ranije planirano.

Razlika između planiranih i dobijenih sredstava iznosi 509.000 KM.