Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Demanti: ATLAS -D d.o.o

 

Dana 21.122009.g. u vašem mediju objavljeno je Saopštenje za javnost iz Asfaltgradnje, a u kojem se kao jedan od aktera spominje preduzeće ATLAS – D d.o.o Visoko, odnosno nasilno djelovanje uposlenika našeg  Društva. Kako u pomenuto vriejme i mjesto navodnog događanja nismo imali nikakvih aktivnosti, te sa cjelokupnim dešavanjima navedenim u Saopštenju nismo imali apsolutno nikakve veze, zahtjevamo da objavite ovaj demanti. Naše navode možete provjeriti u JKP Visočica Visoko i PS Visoko. Nadamo se da ćete svakako objaviti ovaj demanti,a  istovremeno uputiti javnu kritiku davaocu saopštenja za iznošenje neistinitih informacija i optužbi čime je već nanešena šteta našem preduzeću.  

ATLAS –D  d.o.o., direktor, Jasmin Dlakić