Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopštenje za javnost iz Asfaltgradnje

Kako je ranije objavljeno u zahtjevu za urgentno postupanje ,dostavljenom JKP „Visočica Visoko, općinskom načelniku, policijskoj upravi, nadležnim inspekcijama, općinskom ekološkom društvu i MZ Zimča, od strane službe obezbjeđenja i odgovornih lica u Društvu „Asfaltgradnja“ d.o.o. Visoko primijećeno je da uposlenci i teretna motorna vozila JKP „Visočica“ Visoko neovlašteno ulaze  u krug našeg Društva i vrše istresanje smeća na saniranom dijelu  zemljišta  koje je , kao i cijelo zemljište na kojem se nalazi gradska deponija u Očazima, vlasništvo  „Asfaltgradnje“.

Ovim zahtjevom je, između ostalog,  poslato  upozorenje:-         

Da se obustave neovlaštene aktivnosti u krugu „Asfaltgardnje“-         

Da se odmah ukolni odloženi otpad sa saniranog dijela zemljišta-         

Da se ukloni mehanizacija koja je samoiniciativno , bez našeg znanja postavljena u krug našeg Društva.Ipak,  dana 17. 12. 2009. godine, djelatnici PU Visoko, a po usmeno odobrenju direktora JKP „Visočica“ Ermina Dlakića, a kasnije po pismenom nalogu  pomoćnika  Načelnika Općine Emira Bukurevića ,  silom  su stupili na zemljište u vlasništvu „Asfaltgradnje“ Visoko i nastavilo se sa odlaganjem smeća na zemljištu neposredno uz rijeku Bosnu.

Jasno je da je ovakvo nedopustivo ponašanje Načelnika općine i njegovih saradnika, rezultat njihove nemoći  da goruči gradski problem,  adekvatnog odlaganja smeća konačno riješi, nego se i dalje nastavlja sa deponovanjem smeća na ionako prezasićenu deponiju u Očazima, te se sada uz  ličnu asistenciju komandira policije Omanović Edhema, direktora JKP „Visočica“ Dlakić Ermina , uposlenika Društva „Atlas-D“ Visoko, nasilno ulazi na dio deponije koji je ranije „Asfaltgradnja“ sanirala o svom trošku.Uprava  „Asfaltgardnje“ Visoko je pokazala spremnost  za saradnju i iznalaženje rješenja za ovaj veliki problem, međutim i dalje se, na vrlo naubičajen i drzak način, narušava pravo privatnog vlasništva i nastavlja sa odlaganjem smeća na saniranom dijelu deponiije, a koje je ponovo ističemo vlasništvo „Asfaltgradnje“ Visoko. Ovim saopštenjem za javnost, želimo da upoznamo građanstvo da „Asfaltgradnja“ d.o.o.  neće pribjegavati metodama prvog čovjeka općine nego  će zaštitu svojih prava ostvarivati putem suda.