Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopštenje za javnost A-sda Visoko

Stranka demokratske aktivnosti za evropsku BiH A-sda je jedna od stranaka koja participira u vlasti i svojim skromnim doprinosom pokušava da poboljša način života građana općine Visoko i u svom radu nastoji da nedozvoljava nezakonit rad izvršne vlasti općine Visoko.U proteklim godinama svjedoci smo nezakonitog rada, samovolje i bahatog odnosa kako općinskog načelnika tako i dijela resornih službi i komisija za javne nabavke općine Visoko kada je u pitanju zimsko održavanje lokalnih puteva na području općine Visoko.Zbog svojih ličnih interesa, prijateljskih veza i političke kolegijalnosti već punih šest godina ugrožavaju normalnu egzistenciju građana i njihovu ličnu sigurnost. Uz sve to nanose štetu budžetu Općine Visoko te nizu privrednih subjekata na području naše općine.Stoga dajemo punu podršku privrednom subjektu “Brovis” d.d. Visoko i pridružujemo se u cijelosti osudama koje su iznešene u otvorenom pismu općinskom načelniku povodom novonastale situacije neprohodnosti puteva.Gospodine načelniče ostavite svoje privatne probleme i sujete u svojim privatnim okvirima, počnite da radite zakonito i dozvolite nam da imamo čiste puteve kakve smo imali u prošloj godini.

A-sda Visoko, Općinska organizacija