Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za visoko.co.ba piše Goran Čakić: Naknadno urađena analiza

Nekad je potrebno dosta vremena da se uradi analiza  pojedinih nalaza, pa  ponuđeni prikaz nije ništa drugo nego poklon drugima da ocjene stvarnu sličnost artefakata sa raznih strana svijeta što stvarnu sliku visočkih „lutanja“ mijenja potpuno.Visočki nalazi su „iskopani“ u Vratnici, lokalitet platoa teksturirane površine, riple marks i na Plješevici lokalitet sonde 4, sa jednom ili sa dvije forme kupastog i cilindričnog oblika. Da ja sad ne bih nabrajao šta je ko rekao nekada i kako je definisao nalaz, predlažem da se samo ode na Google i upiše srtomatoliti, pa će nepoznanice biti brzo definisane. Dotaknemo li se takodje numulita nađenih u Visokom, onda će upitnost o staroti visočkih brda biti znatno ublažena i manje diskutabilna.U svakom slučaju interesantna definicija koja se može i treba pročitati pod navedenim imenom, daje  naučno obrazloženje o artefaktima koje je neko već obradio i  dao im značajno mjesto u geolobiji Zemlje, a posebno visočkog područja što je bio rijedak slučaj .Lamelarni prikaz nastajanja stromatolita koji se  susreće na vratničkom nalazu  je još jedan dokaz o apsolutnoj sličnostim sa već obrađenim nalazima iz svijeta U svakom slučaju dilema oko starosti pojedinih lokaliteta u Visokom više ne bi trebala postojati kad se uporede artefakti sa različitih strana.Visočka brda su veoma, veoma stara.