Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Press služba ZDK: ZDRAVSTVO

Danas je u sjedištu Zeničko-dobojskog kantona održan sastanak premijera ZDK i resornih ministara sa direktorima svih javnih zdravstvenih ustanova kao i pomoćnika ministra federalnog Ministarstva zdravstva. Tema sastanka kome su prisustvovali i predstavnici Univerziteta u Zenici, te predstavnici diplomiranih studenata, bila je rješavanje radno-pravnog statusa diplomanata Zdravstvenog fakulteta. Nakon rasprave doneseno je više zaključaka i mjera koje će se poduzeti u narednom periodu. Među usvojenim zaključcima najvažniji je onaj kojim se traži od viših nivoa vlasti, odnosno federalnog Ministarstva zdravstva i Ministarstva civilnih poslova BiH da u što kraćem roku donesu zakonska i podzakonska atka kojima će se do kraja definisati akademski i radno-pravni status diplomanata Zdravstvenog fakulteta. 

Nakon ovog, Miralem Galijašević, premijer Kantona održao je poseban sastanak sa direktorima javnih zdravstvenih ustanova na kome je preporučeno ovim zdravstvenim ustanovama sa područja ZDK da omoguće diplomantima Zdravstvenog fakulteta obavljanje pripravničkog staža u statusu volontera. Isto tako, preporučuje se zdravstvenim ustanovama da omoguće zapošljavanje diplomiranih medicinskih sestara i tehničara na mjesta viših medicinskih sestara, a prema iskazanim potrebama u tim zdravstvenim ustanovama.