Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Visoko – Položaj

Općina Visoko se prostire na površini od 232 km2. Nalazi se u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine u Zenièko-Dobojskom kantonu i industrijskog regiona Sarajevo-Zenica. Graniči sa općinama Kiseljak, Busovača, Kakanj, Vareš, Breza, Ilijaš i Ilidža. Povezana je sa putovima, magistralnim putem Sarajevo-Zenica prema sjeveru i regionalnim putevima sa susjednim općinama, željeznièkom prugom u pravcu Jadranskog mora. Prirodna sredina općine je determirana dolinama rijeka Bosne i Fojnice, Morfološkim diferencijacijama dolina sa padinama podbrda i vijencem visokih planina Srednje Bosne – Ozrena, Vranice i Zvijezde. Prostor opæine doseže relativno niske nadmorske visine i to od 399 do 1050m nadmorske visine, što je veoma povoljno sa stanovišta razvoja poljoprivredne proizvodnje, industrije, graðenja i održavanja saobraæajnica i drugih sistema komunalne infrastrukture. Podjela općinskog područja prema mjesnim zajednicama i matičnim područjima: VISOČKO ( Stari Grad, Centar, Stari Grad, Rosulje, Željeznička stanica, Čekrekčije, Vratnica, Kula Banjer, Topuzovo polje, Novo Naselje), MOŠTRANSKO (Poriječani, Dobrinje, Radovlje, Moštre, Zimča, Kološići, Orašac, Liješeva), BUČKO (Buci, Goduša, Kralupi, Tušnjići), GRAČANIČKO (Gračanica, Podvinci, Bulčići)