Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Počelo prikupljanje aplikacija za projekte kapitalnih investicija projekta GAP

Jučer je održana prezentacija  druge faze izrade programa kapitalnih investicija projekta GAP koji se u općini  Visoko realizuje donatorskim sredstvima zemalja SAD, Holandije i Švedske. Donatori će u narednoj godini finansirati do tri projekta u vrijednosti do 125.000 KM – pojasnila je koordinator projekta Amra Omerbegović U skladu sa zahtjevima GAP-a formirana je devetočlana komisija pri općini Visoko na čelu sa načelnikom Općine Visoko Munibom Alibegovićem. Komisiju još čine Emir Fejzović (sekretar ), Amra Omerbegović (koordinator projekta), Edina Ahmetović, Mustafa Žiga, Alija Bećar, Aida Alibegović, Nahida Fejzić, Mijo Mateša (predsjedavajući  Općinskog vijeća), Nijaz  Šahinović (zamjenik predsjedavajućeg OV) i Ismet Karasalihović (nevladin sektor). Njihov je zadatak do 08,januara 2010.g. prikupiti i pregledati pristigle aplikacije za projekte koji bi se, ukoliko ispunjavaju uslove, mogli finansirati iz sredstava kapitalnih investicija GAP-a – što je potvrdio sekretar komisije Emir Fejzović. „Zadatak komisije je da pregleda sve aplikacije, ocijeni njihovu valjanost, vrjednuje svaku od aplikacija po posebnom sistemu kriterija koji je usvojila ova komisija. Aplicirati mogu svi građani, predstavnici nevladinih organizacija, udruženja građana, savjeti mjesnih zajednica i svi ostali privredni subjekti. Aplicirati mogu za svaki  projekat neovisno od toga da li je ta aplikacija već bila upućena u nekim drugim projektima Općini Visoko. Također, ovaj je projekat puno transparentniji  u odnosu prema javnosti i omogućava da i aplikacije bez projektne dokumentacije i urbanističke saglasnosti ili neke druge prostorno –planske dokumentacije, neće biti odbačen, jer ukoliko komisija ocijeni da je projekat dobar i realan, ona će ga uvrstiti“ – istakao je Fejzović napominjući da je stare projekte koji su već aplicirani pri općini Visoko, posebno od strane mjesnih zajednica, potrebno zanoviti kako bi ušli u razmatranje. Kako bi aplicirali svoj projekat potrebno je ispuniti  stranicu aplikacionog obrasca, opisati projekat, šta se njime želi postići te navesti koje dozvole posjeduje taj projekat. Poziv za apliciranje sadrži i uputstvo kako predložiti projekat i svi zainteresovani mogu dostaviti aplikacije do 08.januara 2010.g. nakon čega će komisija pristupiti ocjenjivanju i vrjednovanju projekata. „Sve aplikacije moraju biti usklađene sa Strategijom razvoja općine Visoko, programom rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Jedan od kriterija će biti i broj korisnika tog potencijalnog projekta, zatim da li se radi o nastavku projekta, sufinansiranje projekta, te da taj projekat podstiče privredni razvoj i podstiče otvaranje novih radnih mjesta. Donji prag vrijednosti apliciranog projekta je  vrijednost od  10 000 KM“ – istakao je Fejzović. Aplikacije se već mogu ispuniti i predati u zgradi Općine Visoko, a  detaljnije ionformacije zainteresovani mogu potražiti kod uposlenika u Info Centru u prizemlju zgrade.