Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Deponija Očazi – novi problemi: Neovlašteni ulazak i deponovanje smeća u krugu Asfaltgradnje

Ulaz u deponiju u Očazima blokiran je od strane preduzeća Asfaltgradnja doo zbog, kako navode u Zahtjevu za urgentno postupanje, ulaska u privatni posjed. Urgencija je poslata nadležnoj općinskoj službi za Stambeno komunalne poslove, općinskom načelniku, nadležnim inspekcijama, Policijskoj stanici Visoko, JKP „Visočica“ Visoko, općinskom ekološkom društvu i MZ Zimča.

Prema riječima glasnogovornice preduzeća Asfaltgradnja doo Lejle Pašić, urgencijom se traži obustavljanje neovlaštenih aktivnosti u krugu preduzeća Asfaltgradnja:

„Da se više ne ulazi o prostor u vlasništvu našeg društva, da se odmah ukloni otpad sa saniranog dijela zemljišta i mehanizacija koju su samoinicijativno postavili na našem zemljištu i to bez našeg znanja“ – izjavila je za Radio Q, Lejla Pašić.

Zahtjev za urgentno postupanje poslan je na navedene adrese prije dva dana(07.decembra 2009.g.),ali konkretnih razgovora još nije bilo što nam je potvrdio i Suad Efendira iz nadležne općinske službe. Efendira je izrazio svoje iznenađenje postupcima Asfaltgradnje, ali nije mogao precizirati dalje korake koje će poduzeti nadležna služba.

U upućenoj urgenciji iz Asfaltgradnje navode da su zbog zaštite vlasničkih prava i imovine društva, fizičkom barijerom zapriječili neovlašten ulazak na zemljište u njihovom vlasništvu dok se sanirani dio deponije ne dovede u prvobitno stanje.

„Sve eventualne posljedice za ove naše aktivnosti snosit će JKP „Visočica“ Visoko“ – mavodi se u zahjevu za urgentno postupanje.

Kontaktirali smo direktora JKP Visočica Visoko, Ermina Dlakića, koji nam nije mogao dati više informacija jer se već nekoliko dana nalazi na službenom putu vam BiH, pa nije detaljno upoznat sa razvojem događaja. Za radio Q je istakao da se nada da trenutna blokada neće uzrokovati probleme sa odvozom smeća i njegovim deponovanjem.

Problema će izgleda ipak biti. Prema nezvaničnim informacijama, na deponiji u Očazima ima prostora za još jedva mjesec dana odlaganja otpada, nakon čega se treba završiti sanacija deponije i konačno zatvoriti ovaj lokalitet. Planom je utvrđena izgradnja sportsko – rekreacionog centra čiaj bi izgradnja trebala početi uskoro, nadaju se mještani.

Kako saznajemo u Visočici, dio prikupljenog smeća se od blokade prije dva dana odvozi na deponiju Mošćanica u Zenici s rasploživim kapacitetom od tri kamiona dnevno za šta je potrebno osam sati rada, a što ne može zadovoljiti ni približno potrebe Općine Visoko, jer smeća ima u puno većim količinama. Najveći je problem odvoženja i deponovanja mesnog otpada koji se nema gdje pohraniti jer ga Mošćanica ne prima.

Niko se od nadležnih službi još nije oglasio o ovom pitanju, a u Visočici se nadaju da će se problem sa Asfaltgradnjom riješiti dijalogom i u što skorije vrijeme, na zadovoljstvo svih.