Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zahtjev o proširenju djelatnosti JP “Radio i televizija” Visoko

Dnevni red sutrašnje sjednice Općinskog vijeća Visoko najvjerovatnije će biti dopunjen još jednom tačkom dnevnog reda: Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obliku organizovanja JP „Radio i televizija Visoko“ sa p.o i organizovanju javnog preduzeća u obliku društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima.

U obrazloženju se navodi da se JP“RTV „Visoko dopisom obratila pomoćniku načelnika u Službi za društvene djelatnosti, Fehimu Memiću sa zahtjevom za proširenje djelatnosti i na telekomunikacije. JP „RTV“ Visoko registrovano je za obavljanje radio – televizijske djelatnosti kao i za obavljanje drugih djelatnosti od posebnog društvenog interesa i to: 55.400. Barovi, 92.120. Distribucija filmova i video filmova i 92.340. Ostale zabavne djelatnosti.

Na osnovu pravila RAK-a o dozvolama za zemaljsku radio difuziju RTV programa definisano je da nosioci dozvola o registraciji moraju imati i oblast telekomunikacija.

Da bi JP „RTV“ Visoko dobilo novu dozvolu za rad neophodno je djelatnost preduzeća proširiti i na telekomunikacije. Na osnovu svega navedenog, predlaže se Općinskom vijeću Visoko donošenje ove odluke, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH – navodi se u obrazloženju.