Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Procedura izbora policijskih službenika nije okončana

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova ZE-DO kantona je 16.06.2009. godine raspisalo Javni oglas za prijem 100 policijskih službenika, od čega 40 u početnom činu „mlađi inspektor“ i 60 u početnom činu „policajac“. Na raspisani javni oglas prijavio se 1.241 kandidat, od kojih je, zbog nepotpune dokumentacije, iz dalje procedure elimisano njih 298. Kandidati čije su prijave bile uredne pristupili su testiranjima, u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima i Pravilnikom o načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika.

 

Nakon obavljenih testiranja, konkursna komisija je sačinila i uputila Upravi policije MUPa ZEDO kantona prijedlog liste na kojoj je prikazan ukupan broj bodova osvojenih na svakom testiranju, za svakog kandidata pojedinačno i prijedlog liste kandidata koji se, na osnovu postignutih rezultata, predlažu za zapošljavanje. Na temelju ovih lista, Uprava policije je 16. oktobra 2009. godine objavila listu kandidata koji se predlažu za zapošljavanje, na koju je svaki kandidat imao mogućnost da, u zakonskom roku od 8 dana, podnese žalbu Policijskom odboru i ukaže na eventualne nepravilnosti uočene tokom konkursne procedure.

 

Bitno je naglasiti da je čitava konkursna procedura provedena na zakonit način, pri čemu je došla do izražaja nacionalna, spolna, teritorijalna i kvalifikaciona zastupljenost kandidata. U prilog ovom govore sljedeći egzaktni pokazatelji:

                       Od 777 prijavljenih kandidata iz reda bošnjačkog naroda za zapošljavanje je predloženo njih 10%, dok je iz reda ostala dva konstitutivna naroda i iz reda kandidata koji se u nacionalnom smislu izjašnjavaju kao „ostali“, od ukupno prijavljenih 165 za zapošljavanje predloženo njih 20%.

                       Na listi kandidata predloženih za zapošljavanje nalazi se 14 kandidata ženskog spola.

                       Među kandidatima predloženim za zapošljavanje u početnom činu „mlađi inspektor“, je 28 kriminalista, pet diplomiranih pravnika, tri diplomirana ekonomista, dva profesora, jedan diplomirani biolog i jedan diplomirani inženjer informatike.

 

Konkursna komisija je ispoljila maksilalnu transparentnost u svom radu, na način da je EUPM-u, na njihov zahtjev, dostavljala sve relevantne informacije i podatke. Osim ovoga, svakom kandidatu je data mogućnost da nakon okončanja testiranja izvrši uvid u svoje postignute rezultate.

 

Još jednom naglašavamo da procedura izbora policijskih službenika nije okončana sve dok se ne riješi po žalbama kandidata, nakon čega će za svakog kandidata biti provedene bezbjednosne provjere, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

 

 

Odsjek za odnose s javnošću