Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Moguænost zapošljavanja u MUP-u Kantona

 

Stupio je na snagu izmijenjeni i dopunjeni Zakon o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona koji su kantonalna Vlada i kantonalna Skupština usvojili po hitnom postupku. Izmjene i dopune ovog Zakona omoguæuju zapošljavanje u  Ministarstvu unutrašnjih poslova još stotinu stručnjaka raznih profila, uglavnom mlađih inspektora i policajaca koji su završili Policijsku akademiju i veæ odradili neophodan staž na poslovima za koje su osposobljeni.

Konkurs za njihov prijem biæe objavljen tokom narednih dana, najkasnije do sredine juna, a moæi æe da konkurišu i ranije decertificirani policajci.

Prijemom novih kadrova, kako se očekuje, biæe znatno bolje izbalansirana

kadrovska struktura zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.