Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Još jedan prigovor načelniku Alibegoviæu: Lejla Spaho traži poništenje i ponovno imenovanje Predsjednika i članova NO “Visočica” Visoko

  U skladu sa odredbama  člana 16 i 17, a u  vezi  člana 3. Zakona o ministrskim, vladinim i drugim  imenovanjima F  BIH  / Službene  novine F  BIH  broj 34/03 / ,  na   OBAVJEŠTENJE  Opæine  Visoko, opæinskog  načelnika broj 01/2-02-235/09 od  08.04. 2009. Spaho  Lejla,  dipl.ing.građ.  učesnica  oglasa  za  poziciju  u regularnim tijelima opæine Visoko …


Klub vijeænika SDP-a Visoko: Prigovor na imenovanja u Upravnim i Nadzornim odborima

Na osnovu člana 16. zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (sl. novine Fed. 12/03) Klub vijeænika SDP BiH Visoko, podnosi prigovor na provedeni postupak kojim je Opštinski načelnik izvršio konačno imenovanje Nadzornih odbora Javnih preduzeæa i Upravnih odbora Javnih ustanova opštine Visoko, kao i privremena imenovanja Nadzornih odbora Javnih ustanova, jer je isto izvršeno …“Pokondirena tikva” u Gradskom kinu u Visokom

Dramska sekcija Gimnazije “Visoko” predstaviæe se večeras visočkoj publici sa predstavom Jovana Sterije Popoviæa “Pokondirena tikva” u režiji Alme Genjac. Predstava æe biti odigrana u Gradskom kinu u Visokom sa početkom u 19:30 sati. Inače, ovo æe biti “generalna proba” za učešæe ove sekcije na 7. Festivalu srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine koji se …