Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Načelnik Alibegoviæ: “Moramo iæi tendencijom smanjenja broja uposlenika u Opštini”

Prilikom današnjeg otvaranja Centra za usluge građanima, načelnik opštine Visoko Munib Alibegoviæ je naglasio da samo otvaranje ne znači i nova radna mjesta u Opštini. Radnici koji rade u Centru su iskusni radnici, koji æe od danas raditi u savremenijim uslovima, ali da se ukupan broj zaposlenih u Opštini Visoko mora na određeni način smanjiti.

Mi moramo iæi tendencijom smanjenja broja uposlenika i mi iz postojeæih resursa radne snage postavljamo ljude. Ono što sam zahtijevao od pomoænika je da neko ne razumije da se ovdje treba stavljati neko manje potreban ili neko manje sposoban. Tražio sam  da se postave ljudi koji mogu odgovoriti zahtjevu, a ja æu se sa svoje strane potruditi da dokažem da tu moraju biti ljudi koji su sposobni i koji mogu raditi posao, te da dokažem ostalim uposlenicima da rad u Centru traži jednu potpunu odgovornost. Što se tiče upošljavanja, mi kada smo radili sistematizaciju i reorganizaciju Opštine i usklađivali je sa Zakonom o opštinskoj službi nismo otpustili uposlenike. To je opet tražilo da u toj sistematizaciji previdimo možda više ljudi sa određenim stručnim spremama koje u tom trenutku nisu odgovarale. Ova prekvalifikacija i doobuka æe nam pomoæi da ljude osavremenimo. Ljudi æe morati npr. znati raditi na računarima što æe automatski značiti smanjenje potrebnih ljudi za određeni posao, jer æe ga sada moæi obavljati samo jedna osoba, te stoga æe određena mjesta trebati i zatvoriti.” – rekao je načelnik Visokog.